We offer

What the clients say about us

What's happening with us

Tiskové zprávy
21. 1. 2020

Společnost RESPECT je dlouhodobě aktivní v pomoci druhým a nyní se rozhodla podpořit aktivity Krajské rady seniorů hlavního města Prahy. 

8. 1. 2020

Do nového roku 2020 Vám přeje hodně úspěchů, a to jak na poli pracovním, tak osobním a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Haven’t we convinced you yet?

We’re one of the most important insurance brokers in the Czech and Slovak insurance market with a tradition of more than 25 years.

26 years
on the market
7,2 billion CZK
mediated insurance per year
206 800
clients
60,000
surveyed insurance claims per year
13
branches throughout the Czech Republic

We co-operate