S námi získáte systém

Poskytujeme komplexní služby firemním klientům. Naše produktové portfolio obsahuje řadu pojistných produktů v oblastech majetkového pojištění, odpovědnostního pojištění, pojištění technických rizik, pojištění vozidel a dalších. Využití jen samotných pojistných produktů bez souvisejících profesionálních služeb však považujeme za nedostačující. Proto nabízíme našim klientům i širokou paletu služeb, které jim pomohou identifikovat konkrétní pojišťovací potřeby a usnadní jim proces likvidace případných pojistných událostí. 

RISK Management

Identifikujeme a kvantifikujeme rizika a pojistná nebezpečí ohrožující či poškozující podnikatelskou činnost klienta. Zpracováváme tzv. BEZPEČNOSTNÍ AUDIT – koncepční materiál, který mapuje potenciální rizika a analyzuje dosavadní škodní historii. Doporučujeme preventivní opatření, jimiž lze výskyt a výši škody zmírnit či vyloučit. 

POJISTNÝ PROGRAM

Vymodelujeme optimální pojistní program na základě poznatků šetření a vyhodnocení vyskytujících se rizik.

POJISTNÝ TRH

Provádíme pravidelný monitoring pojistného trhu, analýzu zajistných programů jednotlivých pojišťoven a prodávaných pojistných produktů. Detailní znalost aktuálních možností trhu, upisovacích kapacit, vývojových trendů a každodenní konfrontace s likvidační praxí nám umožňuje vytvářet pro naše klienty pojistný systém odpovídající nejvyššímu standardu. 

POJISTNÁ SMLOUVA

Připravujeme pojistný kontrakt a jeho právní precizaci v souladu s ochranou zájmu našeho klienta. Pečlivě zpracováváme pojistné podmínky a odchylná smluvní ujednání pro hladký průběh likvidace pojistných událostí. 

LIKVIDAČNÍ SERVIS

Poskytujeme efektivní a pružný servis likvidace pojistných událostí. Nutnou administrativu spojenou s vyřízením pojistných událostí se snažíme minimalizovat účast klienta na tomto procesu a omezit jej pouze na oznámení události a poskytnutí nezbytných podkladů.

Služby pro firmy

  • Audit, poradenství, konzultace
  • Risk management
  • Sjednávání a správa pojištění
  • Likvidace pojistných událostí
  • Monitoring vývoje pojistného trhu
  • Veřejné zakázky
  • Zaměstnanecké benefity
  • Vzdělávání a semináře RESPECT ACADEMY
  • ONLINE.RESPECT