Odpovědnost dopravce a zasilatele za přepravované zásilky je zvláštním případem odpovědnosti z provozní činnosti. 

Nabízíme vám možnost využít odborné služby v oblasti dotačního poradenství přední poradenské společnosti enovation. Nabídka služeb je pro firmy ze všech segmentů široká.

Jedná se o exkluzivní produkt vytvořený výhradně pro klienty společnosti RESPECT, a. s.

Pojištění kybernetických rizik by se díky stále častějším hrozbám mělo v současnosti stát jedním ze základních druhů pojištění, které má za úkol ochránit pojištěného před finančními ztrátami způsobenými únikem dat, přerušením provozu, útokem hackera či postihy dozorového orgánu. 

Pojištění profesní odpovědnosti je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb.

Každý je povinen nahradit újmu způsobenou úmyslným porušením dobrých mravů, újmu způsobenou zaviněným porušením povinnosti stanovené zákonem a újmu vzniklou porušením povinnosti ze smlouvy.

Dodávky zboží nebo poskytování služeb na zahraničních i tuzemských trzích s sebou přinášejí řadu rizik. 

Povinnost nahradit újmu způsobenou vadným výrobkem a nutnost vynaložení nákladů na stažení výrobku z trhu představují pro výrobce velkou hrozbu, neboť může způsobit nejen finanční škody, ale i ztrátu prestiže značky.

Poskytujeme také zaměstnanecké programy a soukromá pojištění. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se neváhejte obrátit na naše zkušené pojišťovací makléře, rádi vám poradíme.

Nabízíme komplexní pojistný program určený pro zemědělce a potravináře.

Zaměstnanecké programy jsou pojištění určená pro zaměstnance, která zaměstnavatel hradí nebo se na nich finančně podílí. Jedná se o součást benefitů pro zaměstnance a stabilizační personální politiky.

Stavební trh ožívá a žádný investiční záměr či developerská činnost se neobejde bez stavebního pojištění (CAR) a montážního pojištění (EAR).

Zajišťujeme komplexní pojistný program – pojištění profesní odpovědnosti, který je přizpůsoben specifickým potřebám IT a telekomunikačním společnostem.

Technický pokrok, sofistikované technologické postupy, přesnost výroby a nároky na strojních zařízeních jsou spojeny s běžným výskytem provozních poruch v celém procesu průmyslové výroby. 

Pojištění profesní odpovědnosti chrání poskytovatele zdravotních služeb a lékaře před finančními dopady profesního pochybení.

Zajišťujeme městům a obcím komplexní pojistný program, který je přizpůsoben specifickým nárokům těchto subjektů. 

Pojištění majetku patří mezi základní druhy pojištění. Jeho cílem je ochránit majetek určený k provozování podnikatelské činnosti před možnými finančními ztrátami vzniklými jeho poškozením nebo zničením.

Sjednáváme pojištění letadel, lodí a dalších dopravních prostředků. Pojišťujeme také speciální rizika. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Pojištění speciálních rizik tvoří nadstavbu standardně sjednávaných druhů pojištění.

Pro členy odborového svazu zajišťujeme exkluzivní pojištění majetku. Zeptejte se nás. Rádi Vám poskytneme více informací o pojištění odboru, ve kterém jste členem a připravíme pro Vás komplexní návrh pojistného systému. 

Máme dlouholeté zkušenosti s pojišťováním hotelů, ubytovacích zařízení a stravovacích zařízení.