RESPECT, a.s.
Pod Krčským lesem 2016/22
Praha 4, 142 00
IČ: 25146351
DIČ: CZ25146351
e-mail: respect@respect.cz
T: +420 227 200 111
Výpis z obchodního rejstříku

RESPECT BRNO, s.r.o.
Příkop 27/2a
Brno, 604 40
IČ: 60732245
DIČ: CZ60732245
e-mail: info@respectbrno.cz
T: +420 545 247 522
Výpis z obchodního rejstříku

RESPECT SK, s.r.o.
Valova 427/38
Piešťany, 921 01
IČ: 36727105
e-mail: respect@respect-slovakia.sk
T: +421 033 7741 847
Výpis z obchodného registra

RESPECT Slovakia, s.r.o.
Valova 427/38
Piešťany, 921 01
IČ: 34107061
e-mail: respect@respect-slovakia.sk
T: +421 033 7741 847
Výpis z obchodného registra

Broking Solutions, a.s.
Kolovratská 2/111
Praha 10, 100 00
IČ: 25687701 DIČ: CZ25687701
e-mail: office@bsas.cz
T: + 420 224 951 405
Výpis z obchodního rejstříku

Výše uvedené obchodní společnosti tvoří koncern, s výjimkou RESPECT Slovakia, s.r.o.

Zprávy

Certifikáty

RESPECT, a.s. je samostatným zprostředkovatelem dle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

RESPECT má pro rok 2020 sjednánu profesní odpovědnost za škody ve výši 1 mld. Kč.

RESPECT má certifikát kvality ISO 9001:2016

RESPECT získal ocenění Pojišťovací makléř roku 2014, 2015, 2017 a 2018.

Informace sdělované podle zákona 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

Informace pro akcionáře

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 5. června 2017

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 14.června 2016

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 15. června 2015

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 2. června 2014