RESPECT, a.s.
Pod Krčským lesem 2016/22
Praha 4, 142 00
IČ: 25146351
DIČ: CZ25146351
e-mail: respect@respect.cz
T: +420 227 200 111
Výpis z obchodního rejstříku

RESPECT BRNO, s.r.o.
Příkop 27/2a
Brno, 604 40
IČ: 60732245
DIČ: CZ60732245
e-mail: info@respectbrno.cz
T: +420 545 247 522
Výpis z obchodního rejstříku

RESPECT SK, s.r.o.
Valova 427/38
Piešťany, 921 01
IČ: 36727105
e-mail: respect@respect-slovakia.sk
T: +421 033 7741 847
Výpis z obchodného registra

RESPECT Slovakia, s.r.o.
Valova 427/38
Piešťany, 921 01
IČ: 34107061
e-mail: respect@respect-slovakia.sk
T: +421 033 7741 847
Výpis z obchodného registra

Broking Solutions, a.s.
Kolovratská 2/111
Praha 10, 100 00
IČ: 25687701 DIČ: CZ25687701
e-mail: office@bsas.cz
T: + 420 224 951 405
Výpis z obchodního rejstříku

Výše uvedené obchodní společnosti tvoří koncern, s výjimkou RESPECT Slovakia, s.r.o.

Zprávy

Certifikáty

RESPECT, a.s., je samostatným zprostředkovatelem podle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

RESPECT má pro rok 2021 sjednanou profesní odpovědnost za škody ve výši 1 mld. Kč.

RESPECT má certifikát kvality ISO 9001:2016

RESPECT získal ocenění Pojišťovací makléř roku 2014, 2015, 2017, 2018 a 2019/2020.

Informace sdělované podle zákona 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

Pojišťovací zprostředkovatel tímto dle ust. § 88 ZDP informuje klienta o následujících skutečnostech:

1. Pojišťovací zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou jako samostatný zprostředkovatel. Zápis v registru lze ověřit dle seznamů zveřejňovaných Českou národní bankou, ve Finančním zpravodaji nebo na internetové adrese http://www.cnb.cz.

2. Seznam pojišťoven, pro které je ke dni uzavření této smlouvy pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění, je  dostupný na webových stránkách pojišťovacího  zprostředkovatele www.respect.cz.

3. Pojišťovací zprostředkovatel nemá jakýkoliv přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny převyšující 10 %.

4.Žádná pojišťovna ani osoba ovládající nějakou pojišťovnu nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele, který by převyšoval 10 %.

Klient a ostatní dotčené osoby jsou oprávněni se obracet se svými stížnostmi na pojišťovacího zprostředkovatele na níže uvedené instituce:

  • vedení společnosti RESPECT, a.s. – tel. (+420) 227 200 111; e‑mail: reklamace@respect.cz;
  • Českou národní banku – tel. (+420) 224 411 111; e-mail: info@cnb.cz; podatelna@cnb.cz;
  • finančního arbitra (www.finarbitr.cz) v případě životního pojištění;
  • Českou obchodní inspekci v případě neživotního pojištění;
  • příslušnou pojišťovnu;
  • a/nebo jsou oprávněni podat na pojišťovacího zprostředkovatele žalobu u příslušného soudu.

 

Informace pro akcionáře

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 5. června 2017

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 14. června 2016

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 15. června 2015

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 2. června 2014