Informace o pojišťovacím zprostředkovateli dle § 88 zákona č. 170/2018 o distribuci pojištění a zajištění

Pojišťovací zprostředkovatel tímto dle ust. § 88 ZDP informuje klienta o následujících skutečnostech:

1.    Pojišťovací zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou jako samostatný zprostředkovatel. Zápis zprostředkovatele v registru lze ověřit u České národní banky na internetové adrese www.cnb.cz/cnb/jerrs nebo telefonicky na čísle +420 224 411 111. 

2.    Seznam pojišťoven, pro které je ke dni uzavření pojistné smlouvy pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění, je dostupný na webových stránkách pojišťovacího zprostředkovatele v sekci Naši partneři.

3.    Pojišťovací zprostředkovatel nemá jakýkoliv přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny převyšující 10 %.

4.    Žádná pojišťovna ani osoba ovládající nějakou pojišťovnu nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele, který by převyšoval 10 %.

5.    Není-li v konkrétním případě mezi klientem a pojišťovacím zprostředkovatelem výslovně dohodnuto jinak, je pojišťovací zprostředkovatel odměňován pojišťovnou formou provize stanovenou procentem z pojistného příslušné pojistné smlouvy.

Klient a ostatní dotčené osoby mohou podat stížnost na činnost pojišťovacího zprostředkovatele u:
•    vedení společnosti RESPECT, a.s. telefonicky na čísle +420 227 200 112, písemně na adresu sídla nebo e-mailem na adresu reklamace@respect.czreklamační řád RESPECT ;
•    České národní banky tel. +420 224 411 111; e-mail: info@cnb.czpodatelna@cnb.cz;
•    příslušné pojišťovny;
•    a/nebo jsou oprávněni podat na pojišťovacího zprostředkovatele žalobu u příslušného soudu.

Pokud klient příslušnou smlouvu uzavřel jako spotřebitel (tedy mimo rámec podnikatelské činnosti), má právo pro mimosoudní řešení sporu využít nezávislý subjekt, kterým je pro řešení sporů v souvislosti s/se: 

•    životním pojištěním Finanční arbitr ČR - www.finarbitr.cz/cs ;
•    doplňkovým penzijním spořením nebo penzijním připojištěním se státním příspěvkem Finanční arbitr ČR - www.finarbitr.cz/cs ;
•    neživotním pojištěním Česká obchodní inspekce - www.coi.cz/informace-o-adr/ a Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven - www.ombudsmancap.cz/reseni-sporu/informace-o-adr .

V případě, že klient jako spotřebitel uzavřel pojistnou smlouvu online (prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku), má možnost pro řešení sporu, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, využít „platformu pro řešení spotřebitelských sporů online“
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.