Přerušení provozu je částečné nebo úplné omezení provozu podniku s bezprostředním vlivem na jeho ekonomickou výkonnost. Riziko přerušení provozu je na globální úrovni ze strany manažerů obchodních a výrobních společností trvale vnímáno jako jedno z největších ohrožení jejich podnikání.

V České republice je však situace podle údajů z pojistného trhu odlišná. Většina pojištěných se soustředí hlavně na pojištění majetku, případně odpovědnosti za újmu. Přestože jsou nejčastější příčiny vážného přerušení provozu běžně pojistitelné, toto pojištění má u nás pouze menšina podnikatelů.

Přečtěte si celý článek „Když udeří požár nebo dojde materiál. Jak firmě zajistit cash flow i v nejtěžší chvíli".