RESPECT Pojištění majetku

Je určeno pro:

 • všechna odvětví podnikatelské činnosti,
 • veřejné a státní instituce,
 • územní samosprávy,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • drobné podnikatele i soukromé osoby.

Na co se pojištění majetku vztahuje?

 • Budovy, stavby, haly a ostatní nemovitosti (včetně stavebních součástí a příslušenství staveb).
 • Věci movité (zařízení, stroje, elektronika, drobný investiční majetek).
 • Věci cizí, v užívání a převzaté (leasing, pronájem, věci převzaté do opravy apod.).
 • Zásoby (zboží na skladě, materiál, polotovary, rozpracovaná výroba).
 • Nedokončení investice.
 • Peníze a cennosti (kolky, známky, stravenky apod.).
 • Písemnosti a nosiče dat.
 • Vystavené exponáty a prototypy.
 • Věci zvláštní umělecké hodnoty.
 • Náklady na vyklízení a zbourání, zachraňovací náklady.
 • Věci zaměstnanců.

Základní pojištění majetku – lze sjednat v modelu ALL RISK

 • Základní rizika – FLEXA [angl. Fire, Lightning, Explosion, Aircraft = požár, blesk, výbuch a pád letadla].
 • Katastrofická rizika – záplava, povodeň, zemětřesení.
 • Ostatní živelní nebezpečí – vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů a ostatních předmětů, lavina, pokles a sesuv půdy atd. 
 • Odcizení – krádež, loupež.
 • Vandalismus.

Doplňkové pojištění majetku – pojištění přerušení provozu

 • Živelní přerušení provozu.
 • Strojní přerušení provozu.
 • Elektronické přerušení provozu.
 • Přerušení provozu z důvodu přerušení dodávek médií (elektřina, plyn, voda).
 • Přerušení provozu z důvodu majetkové škody a přerušení provozu u dodavatele.
 • Přerušení provozu z důvodu majetkové škody a přerušení provozu u odběratele.

Sjednáváme také například pojištění pohledávek.

Obraťte se na naše zkušené pojišťovací makléře! Rádi vám poskytneme více informací.

Respect

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte

Ing. Jan Zoul
Ředitel lokálního obchodu
Telefon: +420 227 200 173
Mobil: +420 605 201 594
jan.zoul@respect.cz