RESPECT Pojištění majetku

Je určeno pro:

 • všechna odvětví podnikatelské činnosti,
 • veřejné a státní instituce,
 • územní samosprávy,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • drobné podnikatele i soukromé osoby.

Pojišťují se:

 • budovy, stavby, haly a ostatní nemovitosti (včetně stavebních součástí a příslušenství staveb),
 • věci movité (zařízení, stroje, elektronika, drobný investiční majetek),
 • věci cizí, v užívání a převzaté (leasing, pronájem, věci převzaté do opravy apod.),
 • zásoby (zboží na skladě, materiál, polotovary, rozpracovaná výroba),
 • nedokončení investice,
 • peníze a cennosti (kolky, známky, stravenky apod.),
 • písemnosti a nosiče dat,
 • vystavené exponáty a prototypy,
 • věci zvláštní umělecké hodnoty,
 • náklady na vyklízení a zbourání, zachraňovací náklady,
 • věci zaměstnanců.

Základní pojištění majetku – lze sjednat v modelu ALL RISK

 • Základní rizika – FLEXA – požár, výbuch, úder blesku, pád letadla
 • Katastrofická rizika – záplava, povodeň, zemětřesení
 • Ostatní živelní nebezpečí – vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů a ostatních předmětů, lavina, pokles a sesuv půdy atd. 
 • Odcizení – krádež, loupež
 • Vandalismus

Doplňkové pojištění majetku – pojištění přerušení provozu

 • Živelní přerušení provozu
 • Strojní přerušení provozu
 • Elektronické přerušení provozu
 • Přerušení provozu z důvodu přerušení dodávek médií (elektřina, plyn, voda)
 • Přerušení provozu z důvodu majetkové škody a přerušení provozu u dodavatele
 • Přerušení provozu z důvodu majetkové škody a přerušení provozu u odběratele

Sjednáváme také například pojištění pohledávek.

Obraťte se na naše zkušené pojišťovací makléře! Rádi vám poskytneme více informací.

Ing. Jan Zoul

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte

Ing. Jan Zoul
Ředitel lokálního obchodu
Telefon: +420 227 200 173
Mobil: +420 605 201 594
jan.zoul@respect.cz