RESPECT Zaměstnanecké programy a soukromá pojištění

A. Pojištění s příspěvkem zaměstnavatele:

Určeno pro: 

 • společnosti, které svým zaměstnancům chtějí přispívat na smlouvy životního pojištění a na smlouvy v rámci spoření na penzi, současně chtějí využít daňových výhod.

1.    Životní pojištění

 • pojištění pro případ smrti a dožití, zaměstnanec si může za příspěvek od zaměstnavatele sjednat pojistnou ochranu pro případ smrti anebo příspěvek využít na tvorbu kapitálové hodnoty na důchodový věk.

2.    Spoření na penzi

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

 • spoření na penzi, prodej tohoto druhu spoření byl ukončen v roce 2012, zaměstnavatel může i nadále na platné smlouvy přispívat, zaměstnanci se vložené prostředky zhodnocují v transformovaných fondech penzijních společností.

Doplňkové penzijní spoření 

 • spoření na penzi, zaměstnavatel může přispívat zaměstnanci, vložené prostředky se zaměstnanci na smlouvě zhodnocují dle nastavené investiční strategie zaměstnaneckých programů.

Výhody pro zaměstnavatele:

 • úspora mzdových a daňových nákladů,
 • zvýšení motivace a loajality k zaměstnavateli,
 • ochrana zaměstnanců (týká se životního pojištění),
 • konkurenční výhoda při získání nových zaměstnanců, významný prvek sociálního programu.

B. Skupinová pojištění hrazená zaměstnavatelem

Určeno pro: 

 • společnosti, které chtějí pro své zaměstnance zajistit pojistnou ochranu na pracovní, popř. soukromé cesty do zahraničí (cestovní pojištění) anebo pro případ smrti, úrazu či nemoci (rizikové životní pojištění). 

1.    Cestovní pojištění

 • součástí pojistné ochrany jsou vždy léčebné výlohy a asistenční služby s dostatečnými limity plnění, dále další rizika jako je pojištění odpovědnosti, zavazadel, úrazu apod.
 • pojištění je možné řešit rámcovou pojistnou smlouvou s nahlašováním nebo bez nahlašování výjezdů, ročními kartami pro vybrané zaměstnance, individuálně sjednaným cestovním pojištěním.

2.   Rizikové životní pojištění

 • může zahrnovat následující pojistná rizika: smrt z jakékoliv příčiny, smrt úrazem, trvalé následky úrazu, invalidita následkem úrazu či nemoci, pracovní neschopnost následkem úrazu či nemoci, hospitalizace následkem úrazu či nemoci, závažná onemocnění, denní odškodné následkem úrazu,
 • pojištění mohou být všichni zaměstnanci nebo vyjmenovaní zaměstnanci společnosti,
 • pojistná ochrana se může vztahovat pouze na pracovní činnost anebo může být neomezena po dobu 24 hodin denně,
 • skladba a rozsah pojistné ochrany dle potřeb společnosti s ohledem na vykonávané činnosti zaměstnanců,
 • výhodné podmínky pro zaměstnance (nízké pojistné, jednoduchý vstup do pojištění).

Výhody pro zaměstnavatele:

 • minimalizace nákladů společnosti v případě pojistné události zaměstnance (např. při služební cestě),
 • důležitá složka sociálního programu společnosti – zajištění pojistné ochrany pro zaměstnance, 
 • benefit pro stávající zaměstnance a motivační nástroj pro získání nových zaměstnanců.

C. Soukromé pojištění osob 

Určeno pro: fyzické osoby, které mají zájem o sjednání individuálního pojištění.
Jedná se o tyto druhy soukromého pojištění:

 • pojištění soukromého majetku (dům, byt, domácnost,…),
 • pojištění odpovědnosti v občanském životě,
 • úrazové pojištění,
 • denní odškodné v případě úrazu / nemoci,
 • životní pojištění včetně pojištění úrazu a nemoci,
 • produkty vhodné ke spoření na penzi,
 • cestovní pojištění,
 • pojištění veterinárních výloh. 

Nabízíme:

 • individuální přístup,
 • komplexní pojistný program na míru,
 • analýzu nabídek a doporučení nejvhodnějšího řešení,
 • nadstandardní klientský servis.

Poskytujeme také pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli. Zeptejte se nás. Rádi Vám poskytneme více informací.

Ing. Miluše Budínová

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte

Ing. Miluše Budínová
Ředitelka divize Employee Benefits
+420 227 200 182
+420 739 515 368
miluse.budinova@respect.cz