Vize

Stát se nepostradatelným partnerem našich klientů v oblasti pojištění všech druhů rizik.

Poslání

Přijmout osobní odpovědnost za pojistný program našich klientů, který pokrývá všechna možná rizika spojená s řízením firmy.

Hodnoty

Osobní odpovědnost.
Inovace.
Týmová spolupráce.
Smysl pro detail.