Nabídka a sjednávání nového cestovního pojištění

Společnost RESPECT, a.s., vám i v nepříznivé době nabízí profesionální služby a poradenství také v oblasti individuálního a skupinového cestovního pojištění. Pozorně sledujeme vývoj onemocnění covid-19 a jeho dopady jak v České republice, tak ve světě. Naším cílem je vždy poskytovat kvalifikované rady a nabídnout pojištění, které bude řešit vaše potřeby a přinese jistotu na cestách. Pokud plánujete cestu do zahraničí v nejbližších týdnech či měsících, jsme připraveni najít nejlepší řešení pro vaši plánovanou cestu.

Individuální cestovní pojištění (dovolená, služební cesta apod.)

Aktuálně je na českém pojišťovacím trhu stále možné sjednat nejen cestovní pojištění léčebných výloh, pojištění storna cesty a další připojištění na cesty do zahraničí, ale můžeme vám také nabídnout řadu dalších pojištění pro plánované cesty po České republice.

Cestovní pojištění nabízí široký rozsah pojištění léčebných výloh nemoci či úrazu, pojištění odpovědnosti v případě škod a špičkové asistenční služby. Nabídnout je možné i spousta připojištění včetně storna plánované individuální cesty.

Pokud v nejbližších týdnech či měsících plánujete cestu do zahraničí, rádi vám pomůžeme najít nejlepší cestovní pojištění pro plánovanou cestu. V případě dovolené v České republice můžeme nabídnout širokou paletu pojištění např. pojištění úrazu, odpovědnosti, storna cesty atd. Pojištění s vámi budeme řešit vždy s ohledem na termín odjezdu, cílovou destinaci, požadované pojistné krytí a bezpečností situaci ve světě a České republice.

Aktuálně nabízíme sjednání cestovního pojištění u vybraných partnerských pojišťoven:

Allianz pojišťovna

Kooperativa pojišťovna

Generali Česká pojišťovna

AXA Assistance

ERV Evropská pojišťovna

UNIQA pojišťovna

Slavia pojišťovna

Rámcové, skupinové cestovní pojištění

Konzultaci ohledně poptávky/nabídky týkající se zajištění cestovního pojištění pro vaši firmu, společnost či další skupinové/zájmové sdružení, poskytujeme bezplatně a rádi vám zdarma poskytneme detailní informace a komplexní poradenství.

Stejné služby v oblasti jako v případě individuálních cest nabízíme pro vaši firmu, klub nebo jinak zájmově propojenou skupinu lidí. Skupinová pojištění poskytují určité výhody vyplývající z toho, že jsou sjednávána pro větší skupinu lidí se stejnými požadavky na pojištění.

Aktuálně nejčastější problémy cestovatelů

Našim klientům poskytujeme bezplatné poradenství, které zahrnuje rady ve standardních, nečekaných i složitých situacích. Poskytneme vám podporu, kvalifikovanou a ověřenou radu, doporučíme nejlepší možné řešení ověřené u vaší pojišťovny.

Jste klient, který se vrátil ze zahraničí, a vznikly vám finanční náklady spojené s cestou

Standardním kritériem pojišťoven při posouzení nároku na náhradu vzniklé škody způsobené z důvodu koronavirové nákazy v cílové destinaci je termín sjednání pojištění a datum vycestování v přímé souvislosti s doporučením necestovat do cílové země v dané době (dni) odjezdu, a to v přímém vztahu na vydání doporučení Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo Světovou zdravotnickou organizací, anebo obdobnou institucí, která nedoporučila do dané oblasti cestovat.

Jste klient, který je v současné době v zahraničí

Cestovní pojištění a jeho platnost

Klient je při zahraničních cestách pojištěný v souladu s pojistnými podmínkami. Je nutné brát zřetel na možnost omezení rozsahu pojištění v přímé souvislosti s koronavirovou nákazou v závislosti na doporučení v té dané době (dni) odjezdu, v přímém vztahu na vydání doporučení Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo Světové zdravotnické organizace nebo obdobné instituce, které nedoporučily do dané oblasti cestovat, z tohoto důvodu může dojít k omezení či plnému nepokrytí nákladů.

Pojišťovny umožňují klientům v zahraničí prodloužit cestovního pojištění na dobu nezbytně nutnou až do návratu do České republiky. Vždy je nutné kontaktovat asistenční službu dané pojišťovny a konzultovat situaci a možnost prodloužení cestovního pojištění.

Karanténa v cílové destinaci

Pokud jste klient, který se ocitl v karanténě na základě opatření v cílové zemi, pojišťovny umožňují prodloužení cestovního pojištění na dobu nezbytně nutnou až do návratu do České republiky. Vždy je nutné kontaktovat asistenční službu dané pojišťovny a konzultovat situaci a možnost prodloužení cestovního pojištění.

Ubytování, strava a nespotřebované služby po dobu karantény

Většina pojišťoven na trhu postupuje dle pojistných podmínek a jejich rozsahu. Pokud se klient bez zdravotních komplikací dostane v zahraničí do karantény, cestovní pojištění tyto nároky nepokrývá.

Jsou pojišťovny na českém trhu, které individuálně i nad rámec mohou nároky uhradit, vždy se jedná o mimořádné rozhodnutí pojišťovny a doporučujeme vaše nároky s pojišťovnou konzultovat.

Pokud má klient sjednaný rozsah „Právní pomoc" lze se individuálně domluvit s pojišťovnou o možnosti hradit náklady spojené s vymáháním nákladů po cílové zemi.

Pojišťovny umožňují klientům v zahraničí prodloužit cestovního pojištění na dobu nezbytně nutnou až do návratu do České republiky. Vždy je nutné kontaktovat asistenční službu dané pojišťovny a konzultovat situaci a možnost prodloužení cestovního pojištění.

Zrušení leteckých spojů ze zahraničí nebo uzavření státních hranic

Pokud jste klient, který se nachází v zahraničí a končí vám platnost cestovního pojištění, volejte asistenční službu pojišťovny, kde je možné prodloužit či sjednat cestovní pojištění.

Pojišťovny umožňují klientům v zahraničí prodloužit cestovního pojištění na dobu nezbytně nutnou až do návratu do České republiky. Vždy je nutné kontaktovat asistenční službu dané pojišťovny a konzultovat situaci a možnost prodloužení cestovního pojištění.

Další nároky z cestovního pojištění (repatriace, ubytování, jídlo) v rámci uzavírání hranic či návratu do ČR

Nároky na odškodnění budou pojišťovnami posouzeny na přímo/ individuálně. Je možné své požadavky konzultovat přímo s pojišťovnou, klientům společnosti RESPECT, a.s., je poskytnuta bezplatná podpora při řešení nároků z pojištění.

Storno cesty

Zájezd zakoupený v cestovní kanceláři - zrušení cesty

Pokud jste klient, který si zakoupil zájezd, letenky nebo další služby cestovního ruchu do oblastí zasažených koronavirem, měl byste se obrátit na prodejce, případně leteckou společnost, u nichž jste si tyto služby pořídil.

Pojištění storna se nevztahuje na události, které nastaly v důsledku epidemiologické situace v cílové zemi.

Individuálně zakoupený zájezd - zrušení cesty

Doporučujeme vám prvotně kontaktovat ubytovací služby či letecké společnosti a poptat možnou kompenzací. Případné přímé nároky po pojišťovnách je možné nárokovat a vždy budou posouzeny individuálně dle vzniklých okolností.

Pozn.: Obavy nejsou pojišťovnami hodnoceny jako důvodné k úhradě stornopoplatků.

Našim klientům poskytujeme bezplatné poradenství a pomoc při uplatňování vašich požadavků u pojistitele.

Vrácení nevyužitého cestovního pojištění

Pokud došlo k situaci, kdy z důvodu rozhodnutí Vlády ČR nedošlo k odcestování na plánovanou cestu, je možné pojišťovnu požádat o vrácení nevyužitého, zaplaceného cestovního pojištění. Nárok na vrácení cestovního pojištění je pouze v případě individuálního cestovního pojištění, a to i v případě kombinace s připojištěním storna.

Všechny pojišťovny vrací pojištění na základě žádosti klienta. Některé pojišťovny vrací pojištění pouze na základě vzneseného nároku před počátkem pojištění! Doporučujeme kontaktovat pojišťovnu o nároku ještě před termínem počátku pojištění!

Kontakty na asistenční službu cestovního pojištění

Doporučení

Vážení klienti,

pokud jste nenašli odpovědi či doporučení k postupu pro Vaše dotazy, požadavky rádi vám odpovíme na váš dotaz individuálně.

Zároveň vás žádáme, abyste reflektovali a dbali zásad předběžné opatrnosti a potenciálně rizikovým oblastem se vyhýbali. V případě mimořádné situace může být technicky obtížné zajistit nutnou zdravotní asistenci, například při nutnosti repatriace klienta do České republiky v případě zvýšených bezpečnostních opatření na státních hranicích.

Děkujeme za důvěru, jsme s vámi.

Doporučujeme sledovat informace na následujících odkazech: