RESPECT Pojištění vozidla

Pojištění je určeno pro:

 • každou fyzickou i právnickou osobu, která vlastní nebo provozuje motorová vozidla.

Co je možné v rámci pojištění vozidel pojistit:

Základní krytí:

 • pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení),
 • havarijní pojištění.

Doplňkové pojištění:

 • Pojištění nadstandardních asistenčních služeb
 • Pojištění skel
 • Pojištění úrazu dopravovaných osob
 • Pojištění zavazadel
 • Pojištění sportovní výbavy
 • Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Speciální pojištění:

 • Pojištění ochrany pořizovací ceny (GAP)
 • Pojištění činnosti vozidla jako pracovního stroje

Vztahuje se na:

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení) kryje:

 • Újmu na zdraví / životě
 • Újmu na majetku
 • Újmu s povahou ušlého výdělku / zisku
 • Náklady na právní zastoupení v souvislosti s uvedenými body

Havarijní pojištění vozidla je možné sjednat v rozsahu:

 • Havárii
 • Živelní rizika
 • Odcizení
 • Vandalismus

Doplňkové pojištění k pojištění vozidel:

 • Asistenční služby
 • Pojištění skel
 • Pojištění úrazu dopravovaných osob
 • Pojištění zavazadel
 • Pojištění sportovní výbavy
 • Činnost vozidla jako pracovního stroje
 • Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Sjednáváme pojištění letadel, lodí a dalších dopravních prostředků. Pojišťujeme také speciální rizika. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

respect

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte

Blanka Kebrtová
Ředitelka divize pojištění motorových vozidel RESPECT, a.s.
mobil +420 737 271 473
blanka.kebrtova@respect.cz