RESPECT Stavební a montážní pojištění

Je určeno pro:

 • investory,
 • dodavatele,
 • subdodavatele,
 • projektanty,
 • stavební dozor,
 • všechny další osoby, které se účastní na budovaném díle v procesu jeho výstavby, rekonstrukce či montáže.

Vztahuje se na:

 • budování pozemních, dopravních a inženýrských staveb;
 • pojištění montážních rizik především pro instalace technologických zařízení.

Stavebně-montážní pojištění standardně kryje:

 • živelní rizika,
 • odcizení, vandalismus,
 • nešikovnost, nedbalost, špatné provedení,
 • staveništní nehody s následkem škod na díle, materiálu, případně stavebních strojích,
 • pád věci.

Možno připojistit:

 • ALOP, tj. pojištění ztráty očekávaného zisku investora v souvislosti s pozdním předáním stavebně-montážního díla do užívání v důsledku vzniklé věcné škody.
 • Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě v souvislosti s realizací budovaného díla.
 • Křížovou odpovědnost za škody způsobené si navzájem účastníky budovaného díla.

Zeptejte se nás. Rádi vám poskytneme více informací.

Zdeněk Netík

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte

Zdeněk Netík
Broker
Tel: + 420 227 200 146
Mob: +420 739 609 758
zdenek.netik@respect.cz