RESPECT Pojištění stavebnictví

Je určeno pro:

 • Investory
 • Dodavatele
 • Subdodavatele
 • Projektanty
 • Stavební dozor
 • Všechny další osoby, které se účastní na budovaném díle v procesu jeho výstavby, rekonstrukce či montáže

Vztahuje se na:

 • Budování pozemních, dopravních a inženýrských staveb
 • Pojištění montážních rizik především pro instalace technologických zařízení

Stavebně-montážní pojištění standardně kryje:

 • Živelní rizika
 • Odcizení, vandalismus
 • Nešikovnost, nedbalost, špatné provedení
 • Staveništní nehody s následkem škod na díle, materiálu, případně stavebních strojích
 • Pád věci

Možno připojistit:

 • ALOP, tj. pojištění ztráty očekávaného zisku investora v souvislosti s pozdním předáním stavebně-montážního díla do užívání v důsledku vzniklé věcné škody
 • Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě v souvislosti s realizací budovaného díla
 • Křížovou odpovědnost za škody způsobené si navzájem účastníky budovaného díla 

Zeptejte se nás. Rádi vám poskytneme více informací.

Zdeněk Netík

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte

Zdeněk Netík
Broker
Tel: + 420 227 200 146
Mob: +420 739 609 758
zdenek.netik@respect.cz