RESPECT Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Toto pojištění také pomáhá zaměstnavatelům efektivním způsobem uplatňovat proti zaměstnancům právo na náhradu škody. Zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat náhradu škody až do výše 4,5násobku jeho průměrného hrubého měsíčního výdělku.

Pojištění odpovědnosti za škody je určeno pro:

  • každého zaměstnance, který pracuje na základě pracovní smlouvy. 

Na co se pojištění vztahuje? 

  • Na krytí hmotných škod na majetku zaměstnavatele.
  • Na finanční škody způsobené zaměstnavateli bez předchozích škod na majetku.
  • Na hmotné škody způsobené na majetku třetích osob a uplatněné po zaměstnavateli (pokud pojistitel toto pojištění nabízí v základním krytí).

Možná připojištění:

  • škody způsobené v souvislosti s řízením motorových vozidel/pracovních strojů,
  • ztráta svěřených předmětů.

Poskytujeme také zaměstnanecké programy a soukromá pojištění.
 

Respect

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte

Ing. Jan Zoul
Ředitel lokálního obchodu
Telefon: +420 227 200 173
Mobil: +420 605 201 594
jan.zoul@respect.cz