RESPECT Pojištění odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů společnosti  – D&O

Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou z právního hlediska vystaveni daleko větší odpovědnosti, než jaké by byli vystaveni na základě pracovněprávní legislativy. Jejich osobní odpovědnost za výkon jejich funkcí je téměř neomezená.

Pojištění odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů je určeno pro:

 • členy představenstva, jednatele
 • dozorčí radu, fakultativní orgány
 • manažery s rozšířenou odpovědností
 • prokuristy

Vztahuje se pro:

 • náklady na úhradu oprávněného nároku finanční škody
 • náklady právního zastoupení
 • náklady na šetření
 • náklady na očištění dobrého jména
 • retroaktivní krytí pro porušení povinností před počátkem pojištění
 • rozšíření krytí o dodatečné období
 • rozšíření krytí o dceřiné společnosti
 • rozšíření krytí o výkon funkce člena orgánu ve společnostech, ve kterých má společnost minoritní majetkový podíl

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Poskytujeme široké spektrum služeb včetně soukromého pojištění pro management nebo pojištění speciálních rizik.

Respect

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte

Ing. Jan Zoul
Ředitel lokálního obchodu
Telefon: +420 227 200 173
Mobil: +420 605 201 594
jan.zoul@respect.cz