Riziko ztráty firemních dat a jejich zneužití je trvale přítomné. Co dělat, když preventivní opatření selžou, dojde k nedbalostnímu jednání, nebo dostaneme pokutu od dozorového orgánu? Za nedodržení legislativy je nyní maximální výše pokuty 20 mil. EUR, nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti. Navíc je většina útoků vedena anonymně, a proto ani častá argumentace „nám se to stát nemůže, my nejsme zajímaví“, je velkým omylem. Dobrou zprávou je, že náklady na tyto ztráty a sankce lze krýt z pojištění kybernetických rizik!

Přečtěte si další zajímavé informace o tomto pojistném programu. V případě zájmu o více informací můžete kontaktovat kolegu na emailu tomas.stanek@respect.cz.