RESPECT Pojistíme vás proti kybernetickým rizikům

Nárůst každodenního rizika na firemní nebo osobní informace je dle světových zajistitelů obrovský a v současnosti svým významem již převyšuje např. živelní škody. Ztráty způsobené kybernetickým rizikem tak mohou mít zásadní vliv na hospodaření firmy nebo na dobrou pověst společnosti. Unikátní pojistná ochrana v této oblasti kombinuje odpovědnostní rizika i rizika vlastních škod.

Pro koho je určeno pojištění kybernetických rizik?

Toto pojištění je určeno pro všechny podnikatelské subjekty bez rozdílu předmětu činnosti nebo pro subjekty veřejné správy. Pojištění je vhodné zejména pro společnosti, které uchovávají či jinak zpracovávají velké množství dat, nebo jejichž činnost je závislá na informačních systémech.

Pojištění se vztahuje na:

  • odpovědnost za neoprávněné nakládání s údaji – důvěrné osobní a obchodní informace, vč. dat uložených u subdodavatelů;
  • povinnosti vůči dozorovým orgánům – sankce uložené dozorovým orgánem za neoprávněné a nesprávné nakládání s údaji vč. nákladů na právní zastupování;
  • související náklady na odborné služby – PR služby, komunikační služby, IT služby, náklady na obnovu dat;
  • přerušení provozu (výpadek sítě) – úhrada ušlého zisku související s narušením informačního systému, webové stránky apod.;
  • odpovědnost za zveřejnění digitálního obsahu – porušení autorského práva, plagiátorství, pomluva, zásah do dobré pověsti nebo do práva na soukromí, nekalé soutěžní jednání;
  • vydírání prostřednictvím sítě – vlastní škody způsobené vydíráním hackera vč. úhrady výkupného.

 

Naše produktové video na téma Pojištění kybernetických rizik v hlavní roli s Tomášem Staňkem.

Prohlédněte si další videa na našem kanálu YouTube.

 

Ing. Tomáš Staněk

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte

Ing. Tomáš Staněk
Broker senior divize Industry
Telephone: +420 227 200 119
Mobile: +420 603 518 669
tomas.stanek@respect.cz