RESPECT Pojištění hotelů a gastro provozů

Máme dlouholeté zkušenosti s pojišťováním hotelů, ubytovacích zařízení a stravovacích zařízení.

Určeno pro:

 • hotelové řetězce
 • rodinné hotely
 • penziony
 • další ubytovací zařízení
 • gastronomické provozy

Vztahuje se na: 

 • pojištění majetku v ALL RISKS krytí nebo v rozsahu vyjmenovaných rizik
 • pojištění hotovosti pro případ krádeže a loupežného přepadení
 • pojištění zásob při přepravě vlastními vozidly
 • pojištění přerušení provozu v případě hmotné škody na majetku
 • pojištění odpovědnosti za škodu z provozních rizik
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku – připravované pokrmy, včetně salmonelózy
 • pojištění odpovědnosti za škodu na věcech zaměstnanců odložených na pracovišti
 • pojištění regresních nároků zdravotní pojišťovny a/nebo orgánu nemocenského pojištění

Speciální rizika:

 • ALL RISKS pojištění pro technologická vybavení a zázemí, např. výtahy, klimatizace
 • ALL RISKS pojištění skel, např. výlohy, prosklené příčky, vitríny, speciální skla
 • Pojištění přerušení provozu v důsledku přerušení dodávek médií – elektřina, voda, plyn
 • Pojištění přerušení provozu v důsledku znemožnění přístupu k hotelu
 • Pojištění znehodnocení potravin v chladících a mrazících boxech v důsledku přerušení dodávky el. energie nebo z důvodu strojní poruchy na stroji
 • Pojištění odpovědnosti za škodu na vozidlech hostů na parkovišti nebo garážích hotelu 
 • Pojištění cenností v úschovných schránkách a trezorech
 • Pojištění věcí na pokojích hotelových hostů
 • Pojištění odpovědnosti za „čisté“ finanční škody
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli

Zeptejte se nás. Rádi Vám poskytneme více informací.

Respect

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte

Ing. Jan Zoul
Ředitel lokálního obchodu
Telefon: +420 227 200 173
Mobil: +420 605 201 594
jan.zoul@respect.cz