Pojištění odpovědnosti silničního dopravce a zasilatele

Pojištěný získává s tímto pojištěním mimo jiné i právní podporu pojistitele proti neoprávněným nárokům na náhradu škody, které by proti němu mohly být případně uplatněny.

Je určeno:

 • Společnostem, které provozují vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu vlastním jménem pro cizí potřebu.
 • Společnostem, které vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu zprostředkovávají.

Vztahuje se na:

 • odpovědností škody, za které dopravce, zasilatel odpovídá (náhrada škody vzniklá na zásilce včetně zachraňovacích nákladů).

Možno připojistit:

 • Odpovědnost za škodu poddopravce
 • Nakládku a vykládku
 • Vydání zboží falešnému nebo nesprávnému příjemci
 • Krádež a pohřešování
 • Zboží v ADR režimu
 • Zvláštní zájem na dodání dle čl. 26 Úmluvy CRM
 • Odpovědnost za plnou hodnotu zásilky dle čl. 24 Úmluvy CRM
 • Pojištění kabotáže
 • Vlastní náklady dopravce (náhradní vozidlo, přeložení nákladu, skladování po nezbytně nutnou dobu, likvidace poškozené zásilky)

 

Pojištění zásilek při přepravě – Cargo pojištění

Pojištění přepravovaného zboží je specifickým produktem majetkového pojištění a plně pokrývá rizika spojená s transportem zásilky. Přepravu sice často obstarává externí dopravce, jeho odpovědnost je však omezená a v případě silničního dopravce u mezinárodní dopravy navíc limitovaná. Cargo pojištění tak představuje jedinou skutečně kompletní ochranu před riziky poškození nebo ztráty zásilek způsobenými jakoukoli událostí.
 

Určeno pro:

 • Vlastníky zásilek
 • Zasilatele obstarávající přepravu zásilek, ať už přepravují zásilky po zemi, po moři, nebo vzduchem

Na co se pojištění zásilek během přepravy vztahuje: 

 • Obvykle sjednáváno na bázi ALL RISK pro případ poškození, zničení nebo pohřešování pojištěné přepravované zásilky

Zeptejte se nás. Rádi vám poskytneme více informací.

Martin Martan

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte

Martin Martan
specialista na pojištění dopravce a přepravce
Tel: +420 378 603 510
Mobil: +420 606 618 527
martin.martan@respect.cz