Pojišťujeme vaše podnikání už od roku 1993

Jsme česko-slovenská pojišťovací makléřská skupina společností zaměřující se na pojištění firem a podnikatelů (B2B), a to od roku 1993. Poskytujeme svým klientům služby prostřednictvím stabilizovaného týmu kvalifikovaných odborníků ve všech segmentech pojištění dostupných na pojistném trhu. Významnou součástí našich služeb je kvalitní risk management a efektivní systém likvidace škod. Jako pojišťovací makléř jsme zcela nezávislí a vždy hájíme zájmy svých klientů, řadíme se mezi přední makléřské firmy na českém a slovenském pojistném trhu.

Profesionální tým Respect Group

Jak pracujeme:

 • Provedeme rizikovou prohlídku.
 • Přezkoumáme vaše současné pojištění a nastavení optimálního pojistného programu.
 • Zpracujeme nabídku na vhodný pojistný program pro potřeby vašeho podnikání.
 • Administrativně zastřešíme správu vašeho pojistného programu.
 • Provádíme vlastní likvidační servis v případě pojistných událostí.
 • Poskytujeme vám komplexní poradenský a konzultační servis.

Pojišťování firem a podnikatelů nás baví!

Každý obor podnikání má svá specifika a nároky. Zaměřujeme se na precizní sestavení komplexního pojistného programu přizpůsobeného zvláštním nárokům oblasti podnikání každého klienta. Pojistný program může v návaznosti na potřeby klienta zahrnovat kromě běžně sjednávaného pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody i specializované produkty – pojištění ekologických škod, pojištění pohledávek, pojištění přepravy, pojištění stavby a další. Více na Pojištění a služby pro firmy.

Sestavení komplexního pojistného programu

Stavíme na kvalitním RISK MANAGEMENTU

Risk managementem rozumíme koncepci komplexního zabezpečení firmy proti případnému vzniku škod.

 • Identifikujeme a analyzujeme rizika.
 • Oceňujeme rizika – vyčíslujeme možné škody, dopady škod, frekvenci škod.
 • Řídíme a kontrolujeme rizika – eliminujeme aktivity přinášející rizika. 

Máme vlastní divizi LIKVIDACE ŠKOD 

V případě, že dojde k pojistné události, RESPECT dělá vše proto, aby minimalizoval Vaši nutnou administrativu spojenou s pojistnými událostmi. Účast zaměstnanců klienta při vzniku pojistné události se tak omezuje pouze na oznámení pojistné události a poskytnutí nezbytných dokladů.

Služby související s likvidací pojistných událostí:

 • Přijetí klientova oznámení vzniku škody.
 • Konzultace a návrh dalšího postupu.
 • Zajištění prohlídky likvidátorem RESPECTu/likvidátorem pojišťovny.
 • Oznámení vzniku pojistné události pojistiteli.
 • Zajištění výplaty zálohového plnění.
 • Kontrola správnosti vyplaceného pojistného plnění.
 • Evidence škod, poradenství, reporting.

Graf vývoje produkce pojistného RESPECT GROUP v mil. Kč