V listopadovém čísle magazínu Forbes se dozvíte více o unikátním pojistném produktu na pojištění kybernetických rizik, který je kombinací krytí odpovědnostních škod a zároveň také škod vlastních. 

Pojištění kybernetických rizik vyžaduje odborné nastavení, včetně správy. Ve společnosti RESPECT, a.s., máme specialisty na tuto problematiku, kteří přizpůsobí pojistný produkt na míru danému klientovi, aby ochrana byla co nejefektivnější. 

Pomůžeme vám optimálně nastavit pojistnou ochranu i prvky nezbytné prevence.

Článek z listopadového vydání časopisu Forbes je dostupný v příloze.