Přinášíme vám novinky pro rok 2021 v oblasti pojištění ovocných školek, ovocných sadů a zároveň informace k podpoře pojištění a jiným vazbám na podporu a dotace

Pojištění ovocných školek

Do loňského roku pojištění ovocných školek nabízela v kompletním rozsahu nejvýhodněji Hasičská vzájemná pojišťovna. Pojištění se sjednávalo jednoduše a likvidace škod probíhaly k velké spokojenosti pojištěných školkařů. Pojistitel však bohužel tento produkt ke konci roku ukončil a již ho dále nenabízí. Pro letošní rok máme nabídku pojištění ovocných školek od Generali České pojišťovny, a.s., která nabízí toto pojištění jak v základním rozsahu (krupobití), tak v rozšířené variantě o škody způsobené vichřicí, povodní, záplavou a sesuvem půdy.

Hodnotu pojištěných výpěstků si určujete sami a tato hodnota je také pojišťovnou v případě pojistné události hrazena. RESPECT, a.s., se postará o profesionální likvidaci pojistných událostí a zajistí poradenství při sjednání a správě pojistné smlouvy s využitím několikaleté znalosti školkařské výroby včetně dotace na podporu pojištění.

Pojištění ovoce

Loňská zima byla velmi mírná, počátek jara byl velmi suchý, a navíc do června poměrně chladný s četným výskytem mrazových dní. Opakované výskyty mrazů vedly na většině území ČR ke škodám na úrodě zejména u raných odrůd peckovin. Ale i na jádrovinách se objevily četné kvalitativní škody v podobě deformací plodů, zakrslých stopek atd. V průběhu července a srpna se pak přidalo i četné krupobití. Sezóna tak byla charakteristická nižší sklizní ovoce včetně jablek, v důsledku čehož se i spotřebitelské ceny zvyšovaly (bohužel na úkor většiny pěstitelů). Pojištění proto hrálo významnou roli.

Na českém pojistném trhu se tímto specifikem zabývají víceméně pouze dvě pojišťovny – Generali Česká pojišťovna a.s. a Agra pojišťovna. Pojištění proti mrazu nabízejí s rozdílnými parametry podmínek plnění, franšíze či spoluúčasti. Významným prvkem je i připojištění jakosti, čímž se zvyšuje náhrada škody. Pojištění proti krupobití lze sjednat již od 8% spoluúčasti.  Pojištění lze sjednat i na „ovoce pod sítí“, kde kromě škody na ovoci jsou pojištěny i ochranné sítě proti poškození.

Při sjednání pojištění vám rádi pomůžeme

Porovnáme různé varianty rozsahu krytí, připravíme modelaci pojistné události s ohledem na podmínky plnění pojistitele. Účastni jsme také při likvidaci škod, kdy kontrolujeme správnost výpočtu náhrady vzniklé škody a zastupujeme klienta na prohlídkách.

Podpora pojištění a jiné vazby na podpory a dotace

Na pojištění ovoce a ovocných školek se vztahuje podpora pojištění od PGRLF. V roce 2020 fond vyplácel až 65 % z uhrazeného pojistného. Váš podíl na nákladech za pojištění tedy činí cca třetinu. Rovněž je možné počítat s dalším využitím pojištění v případě čerpání podpor státu (například v případě mrazů, sucha, programy Covid, národní podpory atd.), kde žadatel není na těchto podporách krácen z důvodu neuzavření pojištění. 

Souhrnné informace o pojištění zemědělství a potravinářství najdete na stránce Pojištění pro zemědělce.