Ve spolupráci s našimi předními odborníky na pojištění motorových vozidel Karolínou Čížovou a Petrem Fouskem jsme pro vás připravili několik tipů, jak podobným nepříjemnostem na cestách předcházet:

1)      Prioritou je vždy bezpečnost

·         Jezděte vždy jen na zimních pneumatikách, pouze ty vám zajistí stabilitu na povrchu pokrytém ledem či sněhem.

2)      Myslete na limity své i všech ostatních

·         Neustále sledujte situaci v okolí svého vozidla.

·         Přizpůsobte rychlost daným jízdním podmínkám.

·         Udržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 vteřiny od automobilu před vámi.

3)      S brzdovým pedálem opatrně

·         Vyhněte se prudkému brzdění a vysokým rychlostem.

·         Nedělejte žádné trhavé pohyby a zrychlujte plynule, aby nedošlo k blokaci kol.

·         Při zablokování kol se vozidlo dostane do smyku a vy nad ním ztratíte kontrolu.

·         Pokud k blokaci kol dojde, ihned uvolněte brzdový pedál.

·         Vozidla vybavená ABS systémem mají výhodu v tom, že se při prudkém brzdění kola nezablokují.

·         S vozidlem bez systému ABS je nutné brzdit přerušovaně – opakovaně stlačovat brzdový pedál, aby se kola nezablokovala.

4)      Vyšší rychlostní stupeň je dobrý pomocník

·         Abyste snížili riziko smyku při jízdě do kopce, zařaďte vyšší rychlostní stupeň, než byste řadili při jízdě v suchém počasí.

·         Aby vaše vozidlo zabíralo bez prokluzu, je zapotřebí plynulá akcelerace.

5)      Smyk můžete na silnici dostat v jakékoli situaci

·         Pokud přední kola ztratí přilnavost s vozovkou, kontrolu nad vozidlem opět získáte snížením rychlosti – sundejte nohu z plynového pedálu.

·         Vyvarujte se prudkého sešlápnutí brzdového pedálu a rychlých pohybů volantem.

6)      Linka pomoci řidičům je zde pro všechny

·         V případě nouze (zapadnutí s vozidlem do sněhu, porucha automobilu apod.) zavolejte na telefonní číslo 1224.

·         Na lince pomoci řidičům stačí nahlásit registrační značku vozidla, o dalším řešení situace vás bude informovat operátor.

7)      Počet nehod v zimním období stále stoupá

·         V období od ledna do března se v průměru stane přes 23 000 nehod.

·         Za leden 2020 bylo evidováno 7 425 nehod, z toho 1 209 bylo kvůli nepřiměřené rychlosti.

8)      Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – nezbytná nutnost na cesty

·         úhrada škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných,

·         úhrada věcné škody,

·         úhrada škody, které mají povahu ušlého zisku,

·         úhrada účelně vynaložených nákladů na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených zákonem.

9)      Havarijní pojištění je jistota

·         Kryje škody na Vašem vozidle způsobené například havárií, odcizením, živelnými katastrofami, vandalismem, pádem předmětu, střetem se zvěří

·         Živelné katastrofy obsahují pojištění proti škodám způsobeným požárem, povodní, krupobitím nebo pádem stromu ve vichřici

10)   Pojištění není radno podceňovat

·         Myslete na to, že i přes sebelepší řidičský um se může nehoda stát i vám.

·         Bezpečnou ochranu vám zajistí například sjednané povinné ručení a havarijní pojištění.

Se sjednáním kvalitního povinného nebo havarijního pojištění vám pomůže Karolína Čížová, +420 602 451 351, karolina.cizova@respect.cz.

 

Přečtěte si více informací o pojištění vozidel.