Ve spolupráci s našimi předními odborníky na pojištění motorových vozidel Karolínou Čížovou a Petrem Fouskem jsme pro vás připravili několik tipů, jak podobným nepříjemnostem na cestách předcházet:

1)     

Prioritou je vždy bezpečnost

·        

Jezděte vždy jen na zimních pneumatikách, pouze ty vám zajistí stabilitu na povrchu pokrytém ledem či sněhem.

2)     

Myslete na limity své i všech ostatních

·        

Neustále sledujte situaci v okolí svého vozidla.

·        

Přizpůsobte rychlost daným jízdním podmínkám.

·        

Udržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 vteřiny od automobilu před vámi.

3)     

S brzdovým pedálem opatrně

·        

Vyhněte se prudkému brzdění a vysokým rychlostem.

·        

Nedělejte žádné trhavé pohyby a zrychlujte plynule, aby nedošlo k blokaci kol.

·        

Při zablokování kol se vozidlo dostane do smyku a vy nad ním ztratíte kontrolu.

·        

Pokud k blokaci kol dojde, ihned uvolněte brzdový pedál.

·        

Vozidla vybavená ABS systémem mají výhodu v tom, že se při prudkém brzdění kola nezablokují.

·        

S vozidlem bez systému ABS je nutné brzdit přerušovaně – opakovaně stlačovat brzdový pedál, aby se kola nezablokovala.

4)     

Vyšší rychlostní stupeň je dobrý pomocník

·        

Abyste snížili riziko smyku při jízdě do kopce, zařaďte vyšší rychlostní stupeň, než byste řadili při jízdě v suchém počasí.

·        

Aby vaše vozidlo zabíralo bez prokluzu, je zapotřebí plynulá akcelerace.

5)     

Smyk můžete na silnici dostat v jakékoli situaci

·        

Pokud přední kola ztratí přilnavost s vozovkou, kontrolu nad vozidlem opět získáte snížením rychlosti – sundejte nohu z plynového pedálu.

·        

Vyvarujte se prudkého sešlápnutí brzdového pedálu a rychlých pohybů volantem.

6)     

Linka pomoci řidičům je zde pro všechny

·        

V případě nouze (zapadnutí s vozidlem do sněhu, porucha automobilu apod.) zavolejte na telefonní číslo 1224.

·        

Na lince pomoci řidičům stačí nahlásit registrační značku vozidla, o dalším řešení situace vás bude informovat operátor.

7)     

Počet nehod v zimním období stále stoupá

·        

V období od ledna do března se v průměru stane přes 23 000 nehod.

·        

Za leden 2020 bylo evidováno 7 425 nehod, z toho 1 209 bylo kvůli nepřiměřené rychlosti.

8)     

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – nezbytná nutnost na cesty

·        

úhrada škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných,

·        

úhrada věcné škody,

·        

úhrada škody, které mají povahu ušlého zisku,

·        

úhrada účelně vynaložených nákladů na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených zákonem.

9)     

Havarijní pojištění je jistota

·        

Kryje škody na Vašem vozidle způsobené například havárií, odcizením, živelnými katastrofami, vandalismem, pádem předmětu, střetem se zvěří

·        

Živelné katastrofy obsahují pojištění proti škodám způsobeným požárem, povodní, krupobitím nebo pádem stromu ve vichřici

10)  

Pojištění není radno podceňovat

·        

Myslete na to, že i přes sebelepší řidičský um se může nehoda stát i vám.

·        

Bezpečnou ochranu vám zajistí například sjednané povinné ručení a havarijní pojištění.

Se sjednáním kvalitního povinného nebo havarijního pojištění vám pomůže Karolína Čížová, +420 602 451 351, karolina.cizova@respect.cz.

 

Přečtěte si více informací o pojištění vozidel.