Detail

Aktuální informace k situaci na Ukrajině vydané Allianz pojišťovnou

Na Ukrajině byl vyhlášen válečný stav. Pokud u nás klient uzavřel jakýkoliv typ pojištění, je potřeba upozornit, že v souladu s pojistnými podmínkami, nemůžeme krýt škody vzniklé v důsledku válečných událostí.

Toto ustanovení platí pro pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel, cestovní a životní pojištění (v případě životního pojištění se výluka vztahuje na aktivní účast pojištěného na válečné události) i pojištění podnikatelů a průmyslu. Pokud jde o havarijní pojištění je Ukrajina standardně z územní platnosti vyloučena (platí také pro Rusko, Bělorusko a Moldavsko), pokud není ve smlouvě ujednáno jinak.

Bohužel, aktuální vývoj na Ukrajině může ovlivnit rozsah a kvalitu poskytovaných asistenčních služeb pro pojištění vozidel a cestovní pojištění.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR varovalo 12. února 2022 před cestami na Ukrajinu. Připomínáme proto také, že se krytí z cestovního pojištění nevztahuje na cestování do oblasti, kterou státní nebo jiný veřejný orgán označil jako válečnou nebo životu a zdraví nebezpečnou zónu a nedoporučuje do dané oblasti cestovat. Výluku v těchto případech uplatňujeme, protože nemůžeme našim klientům garantovat, že jim v těchto ohrožených oblastech budeme moci poskytnout pomoc v nouzi.

Klienti, kteří odcestovali na Ukrajinu ještě před vydáním varování Ministerstva zahraničí, mají stále pojistnou ochranu ve sjednaném rozsahu. Znovu však upozorňujeme na skutečnost, že s ohledem na situaci, mohou být asistenční služby, i přes maximální úsilí z naší strany, významně omezené.

Situaci na Ukrajině pečlivě sledujeme a budeme-li mít jakékoliv nové informace, budeme Vás neprodleně informovat. Stejně tak sledujeme a vyhodnocujeme situaci v Rusku a Bělorusku.

Představenstvo Allianz pojišťovny vyjadřuje nad touto situací hlubokou lítost a v našich myslích jsme se všemi, jejichž životy tyto události zasáhly.

S pozdravem

Petr Hrbáček
CSO

Komentář makléře RESPECT, a.s.:

U povinného ručení je územní rozsah definován v pojistných podmínkách – územní platnost je stanovena pro členské země EU, EHP, státy stanovené vyhláškou Ministerstva financí a státy, s nimiž ČKP sjednala dohody. Povinné ručení se tak vztahuje i na Bělorusko, Moldavsko, Rusko a Ukrajinu. Nicméně v pojistných podmínkách je uvedena výluka pojištění: „Pojistitel nehradí újmu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí.“ Z tohoto důvodu mohou na území Ukrajiny nastat výluky pojistného krytí, pokud dojde k újmě v přímé souvislosti s válečnou událostí.

V havarijním pojištění je územní rozsah také definován v pojistných podmínkách a nevztahuje se na Bělorusko, Moldavsko, Rusko a Ukrajinu.

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.