Standard ISO 9001 je norma, která svému držiteli potvrzuje, že jsou v jeho organizaci dodržovány základní řídicí procesy, díky kterým dochází posléze k neustálému zlepšování kvality poskytovaných výrobků nebo služeb klientům. Dále potvrzuje, že jsou ve firmě zavedeny procesy pro strategické řízení a řízení práce s riziky.

V rámci auditu jsme proto i v letošním roce dokládali splnění těchto procesů ve společnosti RESPECT a to, jakým způsobem pomáhají nastavená opatření k neustálému zlepšování poskytování našich služeb vůči zákazníkům. Výsledkem je mezinárodně uznávaný certifikát, který dokazuje patřičnou zralost a vyspělost auditované organizace.