RESPECT Pojištění měst, obcí a krajů

Zajišťujeme městům a obcím komplexní pojistný program, který je přizpůsoben specifickým nárokům těchto subjektů.

Vedle standardních pojistných produktů nabízíme i tato specializovaná pojištění:

 • Odpovědnost obce za škody vyplývající ze zákona č. 12/2000 Sb., o obcích
 • Odpovědnost obce za škody vzniklé v souvislosti s držbou nemovitostí a správou komunikací
 • Odpovědnost obce jako zřizovatele městské policie
 • Odpovědnost obce za škody způsobené osobami vykonávajícími obecně prospěšné práce
 • Křížovou odpovědnost za škody vzniklé mezi obcí a podřízenými subjekty
 • Pojištění venkovních zařízení /rozhlas, kamerový systém, orientační značení, zastávky MHD, vybavení dětských hřišť, laviček, odpadkových košů apod., včetně rizika vandalismu
 • Pojištění lesů proti rizikům požáru a vichřice
 • Pojištění okrasných porostů a dřevin

Mohlo by vás také zajímat: 

 • Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • Odpovědnost zastupitelů
 • Náhrada nemajetkové újmy
 • Odpovědnost za škody způsobené poskytováním sociálních služeb

Naši specialisté vám rádi zajistí:

 • Zpracování nabídek na všechny výše uvedené návrhy
 • Přezkoumání současného pojištění a nastavení optimálního pojistného programu
 • Úsporu finančních prostředků vynaložených na pojištění
 • Administrativní správu pojistného programu
 • Organizaci veřejné zakázky na pojistitele podle zákona 137/2006 Sb.
 • Provedení rizikové prohlídky vašeho majetku
 • Veškerý likvidační servis v případě pojistných událostí
 • On-line softwarový přístup k údajům o řešení vzniklých škod a správě pojištění
 • Komplexní poradenský a konzultační servis

Kontaktujte nás. Rádi vám poskytneme více informací.

Respect

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte

Ing. Jan Zoul
Ředitel lokálního obchodu
Telefon: +420 227 200 173
Mobil: +420 605 201 594
jan.zoul@respect.cz