Do loňského roku pojištění ovocných školek nabízela v kompletním rozsahu nejvýhodněji Hasičská vzájemná pojišťovna. Pojištění se sjednávalo jednoduše a likvidace škod probíhaly k velké spokojenosti pojištěných školkařů. Pro letošní rok máme nabídku pojištění ovocných školek od Generali České pojišťovny, a.s., která nabízí toto pojištění jak v základním rozsahu (krupobití), tak v rozšířené variantě o škody způsobené vichřicí, povodní, záplavou a sesuvem půdy. Hodnotu pojištěných výpěstků si určujete sami a tato hodnota je také pojišťovnou v případě pojistné události hrazena. RESPECT, a.s., se postará o profesionální likvidaci pojistných událostí a zajistí poradenství při sjednání a správě pojistné smlouvy s využitím několikaleté znalosti školkařské výroby včetně dotace na podporu pojištění.