Detail

Pojištění dopravců v mezinárodní přepravě

Mezinárodní přeprava zboží je klíčovým prvkem globálního obchodu, který vyžaduje pevné záruky pro ochranu zájmů všech zúčastněných stran. Jednou z klíčových dohod, které regulují mezinárodní přepravu nákladu, je Úmluva o mezinárodní přepravě zboží silniční dopravou, známá také jako Úmluva CMR. Tato dohoda, podepsaná v roce 1956, stanovuje práva a povinnosti v oblasti přepravy nákladu, včetně pojištění odpovědnosti silničního dopravce.

Co je to Úmluva CMR? Úmluva CMR, která je zkratkou pro Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route", je právní dohoda, která reguluje mezinárodní přepravu zboží silniční dopravou. Tato úmluva byla vypracována pod záštitou Organizace spojených národů (OSN) a je uznaná mnoha zeměmi po celém světě. Úmluva CMR stanoví práva a povinnosti přepravců, majitelů zboží během mezinárodní silniční přepravy. Stanovuje pravidla náhradové povinnosti silničního dopravce v případě vzniku škody na přepravovaném nákladu.

Je však zapotřebí zdůraznit, že silniční dopravce neodpovídá za všechny škody, jež mohou na přepravovaném nákladu během přepravy nastat. Jako příklad můžeme uvést událost, ke které došlo v roce 2018 zřícením mostu v italském Janově. Ve chvíli zřícení mostu se na něm nacházel nákladní vůz českého dopravce. Ten při vynaložení veškeré odborné péče nemohl tuto událost předvídat. Za škodu vzniklou na zásilce v důsledku pádu mostu tak tento dopravce nenesl odpovědnost. Vlastník či vlastníci nákladu si pro případ této škody mohli sjednat vlastní pojištění, a to pojištění zásilek tzv. CARGO. To se vztahuje i na mnoho jiných případů škod na nákladu, za něž silniční dopravce nenese odpovědnost.

Náhradová povinnost silničního dopravce v případě vzniku škody na přepravované zásilce se řídí textací Úmluvy CMR. Dle článku 23 nesmí náhrada škody přesahovat 8,33 zúčtovacích jednotek za kilogram chybějící hrubé hmotnosti zásilky.  Jedná se o měnové jednotky takzvaných zvláštních práv čerpání užívané v rámci Mezinárodního měnového fondu (SDR – Special Drawing Rights). Kód měny je XDR a její kurz je uveden v kurzovním lístku ČNB. V přepočtu na české koruny odpovídá silniční dopravce zhruba do částky 250,- CZK za kilogram chybějící části nákladu. Slovem chybějící” se v překladu tohoto slova z francouzského originálu Úmluvy CMR uvažuje i poškození či znehodnocení části či celé zásilky. O omezení odpovědnosti silničního dopravce váhovým limitem je logicky potřeba uvažovat zejména při přepravě lehkého a cenného zboží, což mohou být v praxi například léky či elektronika.

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce se obvykle vztahuje pouze na škodu vzniklou na samotné přepravované zásilce. I samotnému dopravci však v souvislosti se škodou mohou vzniknout další finanční náklady, jež je povinen pokrýt. V případě dopravní nehody se může jednat o náklady spojené s vyproštěním a souvisejícím přeložením poškozené zásilky na náhradní vozidlo. V těchto případech je třeba klást důraz při skladbě pojistného programu na sjednání vhodného připojištění asistenčních služeb či ujednání o krytí připojištění vlastních nákladů dopravce přímo v pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti dopravce. Kromě již zmíněných nákladů na vyproštění či přeložení, lze pak v rámci tohoto krytí nárokovat i náklady spojené se zpětnou přepravou nákladu, který odmítne příjemce z důvodu jeho poškození převzít. Často dochází i k situacím, kdy posléze odmítne poškozený náklad převzít i jeho odesílatel. Dopravce pak musí na vlastní náklady nechat zásilku zlikvidovat, což je další položka uplatnitelná z daného připojištění.

Zejména přepravci sypkých či kapalných směsí by měli pamatovat i na pojištění obecné provozní odpovědnosti své společnosti. Při přepravě sypkých či kapalných produktů může dojít k jejich znehodnocení předchozí zásilkou.  Při vykládce toto poškození nemusí být zjištěno. Zásilka je složena do sila či tanku příjemce, čímž dojde ke vzniku škody na již uskladněném materiálu. Tu je pak zapotřebí uplatňovat právě z pojištění obecné odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti silničních dopravců je nezbytnou součástí provozu v dopravním sektoru. Zajišťuje ochranu jak pro dopravce, tak pro ostatní účastníky logistického procesu. Okamžitá a efektivní reakce je klíčová pro minimalizaci škod a zajištění hladkého průběhu řešení následků.

V oblasti silniční dopravy jsou efektivita a promptní reakce na události zásadní. Zajištění bezpečnosti nákladu, řidičů a vozidel při zachování integrity provozu vyžaduje inovativní řešení. Mobilní aplikace se v tomto ohledu ukázaly jako významný instrument, zejména pokud jde o hlášení pojistných událostí pro silniční dopravce. Mobilní aplikace umožňují okamžitou komunikaci mezi řidiči a poskytovateli pojištění. V případě události mohou řidiči rychle nahlásit podrobnosti prostřednictvím aplikace, což eliminuje potřebu časově náročného papírování nebo telefonických hovorů.  Prostřednictvím intuitivních rozhraní mohou řidiči zadat základní informace, jako je poloha události, identifikační údaje vozidla a popisy škod. Tento digitalizovaný sběr dat minimalizuje chyby a zajišťuje přesnost, což nakonec vede k efektivnějšímu zpracování nároků. S mobilními aplikacemi mohou řidiči snadno odesílat doplňující dokumenty a důkazy související s pojistnými událostmi přímo ze svých chytrých telefonů např. fotografie místa události, kopie příslušných dokumentů apod.

Intuitivní rozhraní aplikace eRko, vyvinuté exkluzivně pro klienty RESPECT, umožňuje snadné sbírání a sdílení důležitých informací a důkazů přímo z místa události, což minimalizuje chyby a zvyšuje přesnost údajů. Tato aplikace je nejen praktickým nástrojem pro každého řidiče, ale také přináší pokoj mysli vědomím, že v případě nehody máte vše potřebné po ruce. Staňte se součástí nové éry v řízení rizik a pojistných událostí –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ stačí si stáhnout aplikaci eRko (Google Play & App Store) a získat kontrolu nad nepředvídanými situacemi na silnicích.

Co vše aplikace dokáže se dozvíte přímo na webu eRko.

 

 

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.