RESPECT pojištění bytových domů

Jedná se o exkluzivní produkt vytvořený výhradně pro klienty společnosti RESPECT, a.s.

Pojištění bytových domů je určeno pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a další subjekty, které byty vlastní a dlouhodobě pronajímají. Kromě klasických živelních pojistných nebezpečí obsahuje připojištění specifická pro bytové domy.

S naším unikátním pojištěním pro bytové domy získáte:

 • komplexně připravený produkt na míru pojištění bytových domů
 • možnost volby limitů pojištění
 • úsporu na pojistném v průměru až 30%
 • nejširší rozsah pojištěných nebezpečí
 • nejvyšší limity - za Vaše škody získáte více
 • bonus při dobrém škodním průběhu
 • ASISTENČNÍ SLUŽBY - postaráme se o Vás v případě nouze
 • uhradíme Vaše náklady za náhradní ubytování
 • uhradíme škody za věci vlastníků jednotek a nájemců ve společných prostorech, např. krádež kol ze společné kolárny apod.
 • postavíme se za Vás v případě škod z odpovědnosti statutárních orgánů

Základní balíček pojištění zahrnuje:

 • komplexní živelní nebezpečí
 • odcizení, vandalismus
 • pojištění strojů a elektroniky                    
 • pojištění skel vč. zasklení lodžií/balkonů
 • přerušení provozu - ušlé nájemné, náhradní ubytování
 • odpovědnost z vlastnictví a pronájmu nemovitosti
 • odpovědnost člena statutárního orgánu SVJ a bytového družstva

 

unicornunicornunicornunicorn

 

Specifická připojištění pro bytové domy:

 • živelní nebezpečí bez čekací doby (pojištění platí ihned od počátku účinnosti pojistné smlouvy)
 • náklady na demolici a odvoz suti, vodné, stočné, výměnu zámků - vysoké limity
 • krádež hasící techniky (není podmínka překonání vstupních dveří do budovy)
 • náklady na znovunaplnění hasicího přístroje, pokud byl použit při hašení požáru
 • automaticky pojištěny nespecifikované vedlejší stavby (garáže, přístřešky, ploty, dětská hřiště, nafukovací haly)
 • sprejeři, poškození fasády zvířectvem
 • věci ve vlastnictví společenství vlastníků nebo bytového družstva
 • věci vlastníků a nájemců jednotek ve společných prostorách (např. krádež kol ze společné kolárny)
 • pojištění se vztahuje i na budovy, na kterých probíhají stavební práce (rekonstrukce)
 • asistenční služby ZDARMA

 

Výhody pojištění RESPECT bytové domy v porovnání s běžnými nabídkami pojistného trhu

 
 

Příklady ceny pojistného za pojištění bytového domu*

 
 
Gabriela Srbová

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte

Gabriela Srbová
Broker
Tel: +420 227 200 164
Mobil:+420 733 610 605
gabriela.srbova@respect.cz