Orientační kalkulace ročního pojistného

RESPECT pojištění bytových domů

Pojištění bytových domů je určeno pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a další subjekty, které byty vlastní a dlouhodobě pronajímají. Kromě klasických živelních pojistných nebezpečí obsahuje připojištění specifická pro bytové domy.

S naším unikátním pojištěním pro bytové domy získáte:

 • Komplexně připravený produkt na míru pojištění bytových domů.
 • Možnost volby limitů pojištění.
 • Úsporu na pojistném v průměru až 30 %.
 • Nejširší rozsah pojištěných nebezpečí.
 • Nejvyšší limity - za vaše škody získáte více.
 • ASISTENČNÍ SLUŽBY - postaráme se o vás v případě nouze.
 • Uhradíme vaše náklady za náhradní ubytování.
 • Uhradíme škody za věci vlastníků jednotek a nájemců ve společných prostorech, např. krádež kol ze společné kolárny apod.
 • Postavíme se za vás v případě škod z odpovědnosti statutárních orgánů.

Přečtěte si článek „Škody nebo újmy způsobené chybným výkonem funkce člena statutárního orgánu společenství vlastníků".

Základní balíček pojištění zahrnuje:

 • komplexní živelní nebezpečí,
 • odcizení, vandalismus,
 • pojištění strojů a elektroniky,                 
 • pojištění skel vč. zasklení lodžií/balkonů,
 • přerušení provozu - ušlé nájemné, náhradní ubytování,
 • odpovědnost z vlastnictví a pronájmu nemovitosti,
 • odpovědnost člena statutárního orgánu SVJ a bytového družstva.

 

unicornunicornunicornunicorn

 

Specifická připojištění pro bytové domy:

 • Živelní nebezpečí bez čekací doby (pojištění platí ihned od počátku účinnosti pojistné smlouvy).
 • Náklady na demolici a odvoz suti, vodné, stočné, výměnu zámků - vysoké limity.
 • Krádež hasicí techniky (není podmínka překonání vstupních dveří do budovy).
 • náklady na znovunaplnění hasicího přístroje, pokud byl použit při hašení požáru.
 • Automaticky pojištěny nespecifikované vedlejší stavby (garáže, přístřešky, ploty, dětská hřiště, nafukovací haly).
 • Sprejeři, poškození fasády zvířectvem.
 • Věci ve vlastnictví společenství vlastníků nebo bytového družstva.
 • Věci vlastníků a nájemců jednotek ve společných prostorách (např. krádež kol ze společné kolárny).
 • Pojištění se vztahuje i na budovy, na kterých probíhají stavební práce (rekonstrukce).
 • Asistenční služby ZDARMA.

 

Výhody pojištění RESPECT bytové domy v porovnání s běžnými nabídkami pojistného trhu

 
 

Příklady ceny pojistného za pojištění bytového domu*