Pojistný systém RESPECT

Poskytujeme komplexní služby firemním klientům. Naše produktové portfolio obsahuje řadu pojistných produktů v oblastech majetkového pojištění, odpovědnostního pojištění, pojištění technických rizik, pojištění vozidel a dalších. Klientům zajišťujeme i likvidační servis pojistných událostí. Vše probíhá v cyklu pěti kroků, respektive pravidel, jak optimalizovat pojištění.

schema

1. Risk management

Identifikujeme a kvantifikujeme rizika a pojistná nebezpečí ohrožující či poškozující podnikatelskou činnost klienta. Zpracováváme tzv. BEZPEČNOSTNÍ AUDIT – koncepční materiál, který mapuje potenciální rizika a analyzuje dosavadní škodní historii. Doporučujeme preventivní opatření, jimiž lze výskyt a výši škody zmírnit či vyloučit.

schema

2. Pojistná smlouva

Připravujeme pojistný kontrakt a jeho právní precizaci v souladu s ochranou zájmu našeho klienta. Pečlivě zpracováváme pojistné podmínky a odchylná smluvní ujednání pro hladký průběh likvidace pojistných událostí.

schema

3. Pojistný trh

Provádíme pravidelný monitoring pojistného trhu, analýzu zajistných programů jednotlivých pojišťoven a prodávaných pojistných produktů. Detailní znalost aktuálních možností trhu, upisovacích kapacit, vývojových trendů a každodenní konfrontace s likvidační praxí nám umožňuje vytvářet pro naše klienty pojistný systém odpovídající nejvyššímu standardu.

schema

4. Pojistný program

Vymodelujeme optimální pojistný program na základě poznatků šetření a vyhodnocení vyskytujících se rizik.

schema

5. Likvidační servis

Poskytujeme efektivní a pružný servis likvidace pojistných událostí. Nutnou administrativu spojenou s vyřízením pojistných událostí se snažíme minimalizovat a účast klienta na tomto procesu omezit pouze na oznámení události a poskytnutí nezbytných podkladů.

schema

Koncepční audit

Koncepční audit mapuje potenciální rizika a analyzuje dosavadní škodní historii.

Uživatelský manuál

Uživatelský manuál obsahuje praktické rady a informace o jednotlivých druzích pojištění a likvidaci pojistných událostí. Klient v něm nalezne také kontakt na členy servisního týmu RESPECT, kteří pečují o jeho společnost.

We offer

What's happening with us

2. 12. 2021

RESPECT podpořil azylový dům Otevřené srdce, kde bydlí matky samoživitelky a otcové samoživitelé, kteří se dostali vlivem okolností do tíživé životní situace.

25. 11. 2021

V listopadovém čísle časopisu Slévárenství jsme upozornili na aktuální vlivy, respektive situaci v pojištění výrobních společností.

What the clients say about us

Haven’t we convinced you yet?

We’re one of the most important insurance brokers in the Czech and Slovak insurance market with a tradition of more than 25 years.

28 years
on the market
7,6 billion CZK
mediated insurance per year
860
insurance specialists
60,000
surveyed insurance claims per year
13
branches throughout the Czech Republic

We co-operate