Pojištění bytových domů je určeno pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a další subjekty, které byty vlastní a dlouhodobě pronajímají. Kromě klasických živelních pojistných nebezpečí obsahuje připojištění specifická pro bytové domy.

Property insurance is one of the most basic types of insurance, the aim of which is to protect property designed for operating business activity from possible financial losses occurring by its damage or destruction.

Supplies of goods or provision of services on foreign and domestic markets bring with them a series of risks. Trade credit (credit insurance) insurance covers risks of payment default for goods or services on the part of the customer due to insolvency or unwillingness to pay.

Insurance forming an extension to generally negotiated types of insurance. Some by their nature are designed only for specific areas of business, and some can be recommended to every legal entity.