Zajišťuje pojistnou ochranu pro případ smrti a současně zde může být vytvářena kapitálová hodnota, která je vyplacena na konci pojištění. Jednotlivé druhy životního pojištění se od sebe liší nabízenou pojistnou ochranou a způsobem vytvoření případné kapitálové hodnoty.
Životní pojištění lze sjednat v těchto variantách:

  • Kapitálové životní pojištění
  • Rizikové životní pojištění
  • Univerzální životní pojištění
  • Investiční životní pojištění

Pokud je splněna podmínka daňové uznatelnosti, může být pojistné za životní pojištění odečteno od základu daně.
 
Chci se dozvědět bližší informace o tomto produktu.
Pokud máte zájem o tento druh pojištění, vyplňte pro sjednání formulář s podrobnějšími údaji a nebo pouze kontaktní formulář a pracovník společnosti RESPECT Vás bude kontaktovat a sjedná s Vámi pojištění.