RESPECT je jedním ze zakládajících členů mezinárodní asociace makléřských společností UNiBA (The International Insurance Brokers Association) a její výhradní zástupce pro Českou a Slovenskou republiku. UNiBA, která patří k největším globálním sítím svého druhu, má silné lokální zázemí ve více než 110 zemích na pěti kontinentech. Její celosvětovou síť tvoří nezávislé makléřské společnosti, které musí splňovat vysoké nároky na svou finanční stabilitu, zabezpečení informací a kvalitu poskytovaných služeb.

Členství v UNiBA umožňuje RESPECTu zajistit pro své klienty vysoký standard a komplexnost nabízených služeb na celém světě. Další nespornou výhodou je využití dokonalé znalosti legislativních podmínek a mnohaletých zkušeností zahraničních partnerů na mnohdy kulturně i obchodně velmi odlišných trzích.

V roce 2012 byla zřízena ve správní radě UNiBA Partners nová funkce zástupce IDM - International Desk Managements. Jedním z jejích hlavních úkolů je přiblížit vedení UNiBY každodenní práci jednotlivých členů UNiBA Partners a naopak členské společnosti informovat o záměrech vedení UNiBY, ke kterým má zástupce IDM otevřený přístup. Nabízí se tak možnost ovlivňovat v rámci sítě UNiBA Partners dění prezentací případných návrhů na změny v návaznosti na aktuální potřeby.

Prvním zástupcem IDM byl v roce 2012 zvolen Bart DeRoo, Assumax nv, Belgie. Pro rok 2013 byl z pěti nominovaných členů zvolen na základě členského hlasování Tomáš Micka ze společnosti RESPECT, a.s. Kolegovi ke zvolení a projevené důvěře blahopřejeme a věříme, že tato událost přímo pozitivně přispěje k dalšímu rozvoji námi poskytovaných služeb.