Webové stránky na doméně www.respect.cz (dále i jen „webové stránky“) používají tzv. cookies.  Při návštěvě webových stránek jsou ve Vašem internetovém prohlížeči ukládány soubory cookies, které umožňují webovým stránkám zaznamenávat informace o Vašem přístupu na webové stránky, vyhledávaných informacích na webových stránkách apod.

 

1. CO JSOU COOKIES A JAKÁ JE JEJICH FUNKCE?

 

Cookies jsou krátké textové soubory, resp. malá množství dat, která vytváří webový server a ukládá je na Vašem zařízení prostřednictvím používaného internetového prohlížeče.

 

Cookies slouží zejména k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o různých zařízeních, z nichž přistupujete na webové stránky (počítače, telefony aj.), a umožňují tak fungování (správné zobrazování) webových stránek samotných, jakož i pomáhají zlepšovat uživatelský komfort při užívání webových stránek.

 

Informace z cookies mohou být využívány též pro účely statistického vyhodnocování chování návštěvníků webových stránek, pro účely analyzování chování návštěvníků webových stránek, příp. i pro cílenou reklamu či marketing.

 

2. JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?

 

Společnost RESPECT, a.s. používá na svých webových stránkách 3 druhy cookies, a to cookies nezbytné (technické), cookies analytické a cookies marketingové.

a. NEZBYTNÉ (TECHNICKÉ) COOKIES

Tyto soubory cookies jsou pro provoz našich webových stránek nezbytné. Bez použití těchto souborů by části našich webových stránek nemohly fungovat a obsah webových stránek by pro Vás nebyl dostupný.

V rámci využití těchto souborů cookies o Vás shromažďujeme pouze takové údaje, které Váš prohlížeč předává na náš server. Takové použití údajů je nezbytné, abychom Vám mohli zobrazit obsah webových stránek a zaručit Vám bezpečnost jejich užívání. Užívání nezbytných (technických) cookies proto nepodléhá souhlasu návštěvníků webových stránek.

Informace shromážděné prostřednictvím používání souborů cookies zpracováváme pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelu jejich shromáždění, tedy v případě nezbytných (technických) cookies maximálně po dobu šesti měsíců roku od poslední návštěvy webových stránek.

Webové stránky využívají tyto konkrétní nezbytné (technické) cookies:

  • _AiraGdprConsent - Ukládá souhlas s uložením cookies pro tento web. – Expirace za 12 měsíců

b. ANALYTICKÉ COOKIES

Tyto soubory cookies slouží ke zlepšení fungování našich webových stránek. Umožňují nám zejména zjistit počet návštěvníků webových stránek a sledovat jejich aktivitu na webových stránkách; tyto cookies rovněž zajišťují snadnější přístup a orientaci na webových stránkách pro jejich uživatele.

Informace shromažďované prostřednictvím analytických cookies využíváme pouze v anonymní podobě (jako agregované statistické údaje popisující celkové chování návštěvníků webových stránek).

Tyto analytické cookies budou použity pouze na základě Vašeho souhlasu.

Webové stránky využívají tyto konkrétní analytické cookies:

  • _ga - Rozpoznává unikátní uživatele webu (Google Analytics) – Expirace 2 roky
  • _gid - Rozpoznává unikátní uživatele webu (Google Analytics) – Expirace 1 den
  • _gat - Reguluje rychlost zadávání požadavků (Google Analytics) – 1 minuta

c. MARKETINGOVÉ COOKIES

Tyto soubory cookies jsou užívány ke sledování aktivit návštěvníků našich webových stránek za účelem zobrazení marketingových a reklamních sdělení (i na stránkách třetích stran) v souladu s těmito preferencemi uživatelů našich webových stránek.

Tyto marketingové cookies budou použity pouze na základě Vašeho souhlasu.

Webové stránky využívají tyto konkrétní marketingové cookies:

  • Marketingové cookies nejsou využívány.

OSTATNÍ INFORMACE

 

Na našich webových stránkách si návštěvníci mohou kdykoliv spravovat nastavení souhlasů s užitím jednotlivých druhů cookies.

 

V případě, že návštěvník neudělí aktivně souhlas s použitím analytických nebo marketingových cookies (zaškrtnutím příslušné alternativy a potvrzením takto učiněné volby), tyto analytické
a marketingové cookies nebudou používány.

Udělený souhlas s použitím analytických anebo marketingových cookies platí po dobu jednoho roku ode dne jeho udělení (tím není dotčeno právo kdykoliv souhlas odvolat formou změny nastavení cookies). Po uplynutí jednoho roku můžete být prostřednictvím cookies lišty požádáni o udělení nového souhlasu pro další období.

 

V případě neudělení souhlasu s užíváním analytických nebo marketingových cookies můžete být požádáni (prostřednictvím cookies lišty) o udělení souhlasu po uplynutí šesti měsíců od provedení předchozí volby.

 

Podrobnější informace týkající se zpracování osobních údajů nalezete pod odkazem „Ochrana osobních údajů“.