Stále rostoucí zájem klientů na Moravě o kvalitní služby makléřské společnosti RESPECT, a.s., přiměl vedení společnosti k rozhodnutí založit novou agenturu, do jejíž oblasti působnosti spadají všechny čtyři moravské kraje a také oblast Vysočiny.

Ředitelkou agentury byla jmenována Mgr. Milena Biolková, která je absolventkou PF OU, oboru fyzika a základy techniky. V oblasti pojišťovnictví pracuje 17 let a má bohaté zkušenosti jak z oblasti vzniku pojištění, péče o klienty, vedení týmu lidí, tak i z oblasti likvidace škod, z nichž k největším patří např. výbuch výrobní linky pro výrobu nitrobenzenu v ostravské chemičce nebo likvidace škody způsobené zřícením mostu na projíždějící vlak ve Studénce.

Jejím cílem je vytvořit pro klienty na Moravě silné zázemí jedné z největších makléřských společností včetně zajištění kvalitního týmu lidí pečujících o stále se rozšiřující portfolio firem a podnikatelů. K tomu by mělo přispět i postupné otevření kanceláří v jednotlivých krajích.

Zde je kontakt na brněnskou agenturu.