Odpovědnost za stav chodníků díky novele schválené vloni přešla z majitelů přilehlých domů na obce.

Díky novelizaci zákona musíte náhradu za zranění na kluzkém chodníku požadovat po obci. Jiné je to v případě, kdy na chodce spadne rampouch. Za to nese odpovědnost majitel domu. Majitelé domů se proto nemohou radovat z úplné ztráty odpovědnosti. Když ze střechy spadne led, sníh, či uvolněná taška, za úraz nebo za poškození například auta, kočárku nebo jiného majetku odpovídá vlastník domu.

Na co máte při pádu na chodníku nárok

Pokud upadnete na chodníku nebo na vás spadne hrouda sněhu a zraníte se, máte nárok na bolestné. Vlastník domu nebo obec by vám měli v případě trvalých následků vyplatit náhradu za ztížené společenské uplatnění a kompenzaci za ztrátu na výdělku. Zraněnému také náleží náhrada tzv. účelně vynaložených nákladů na léčení (např. regulační poplatky u lékaře a v nemocnici, nákup zdravotnických pomůcek, doprava k lékaři a na rehabilitace). Kromě výše zmíněných náhrad můžete požadovat i náhradu vzniklé škody na věci, například za rozbité hodinky nebo roztržené oblečení.

Jak se výpočet náhrady škody provádí

Náhrada za bolestné a náhrada za ztížení společenského uplatnění
se stanovuje na základě lékařského posudku podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. Záleží na rozsahu úrazu, který hodnotí lékař pomocí aktuálně platného bodového systému. Lékař má možnost podle individuálního posouzení bodovou hodnotu navýšit. Hodnota jednoho bodu je momentálně 120 Kč.

Náhrada za ztrátu na výdělku
se stanovuje jako rozdíl mezi průměrným platem poškozeného před úrazem a po úrazu. Náhrada ušlého výdělku tak může být vyplácena nejen po dobu pracovní neschopnosti, ale i při návratu do zaměstnání.

Náhrada účelně vynaložených nákladů na léčení
vychází z dokladů o zaplaceném léčení, rehabilitaci a nákupu zdravotnických pomůcek. Patří sem i náklady na dopravu k lékaři a na rehabilitaci.