RESPECT, a.s. se důrazně ohrazuje proti hrubě nepravdivým tvrzením a spekulacím, které byly uveřejněny v deníku E15, a to jak v internetové, tak i tištěné verzi ze dne 25. 6. 2015 v článcích s názvy "Babišův další střet zájmů?Agrofert je pojišťovacím agentem Respectu." a "Agrofert pojišťuje pro Respect."

Předně je nutné poukázat na to, že autor článku projevuje elementární neznalost kategorií pojišťovacích zprostředkovatelů, jak je upravuje zákon č. 38/2004 Sb. Jinak by společnost Agrofert a.s. nenazval "agentem Respectu".

Zejména se však ohrazujeme proti tvrzení, že případné omezení provizí RESPECT, a.s. zcela jistě postihne.

RESPECT, a.s. se již 22 let, tedy po celou dobu svého působení na pojistném trhu, profiluje jako pojišťovací zprostředkovatel v oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů se zaměřením na velká rizika. Pojištění osob, mezi která patří m.j. i rezervotvorná životní pojištění zprostředkovává též, avšak pouze doplňkově a zcela výjimečně. V roce 2014 činily příjmy společnosti RESPECT ze zprostředkování investičního životního pojištění 1.16 % z celkových příjmů společnosti. Z tohoto údaje je naprosto zřejmé, že případné omezení provizí bude mít na příjmy společnosti minimální vliv.

Vyzýváme média, aby o problematice pobídek pro pojišťovací zprostředkovatele informovala veřejnost objektivně. Diskutovaný pozměňovací návrh k návrhu novely zákona o pojišťovnictví se týká výhradně pobídek za zprostředkování produktů rezervotvorného životního pojištění - investičního, kapitálového důchodového. Pobídek za zprostředkování ostatních pojištění se navrhované omezení netýká. Omezením pobídek tak bude ovlivněn zejména ten zprostředkovatel, který se specializuje právě na zprostředkování rezervotvorných životních pojištění, nikoli ten zprostředkovatel, který je orientován na pojištění neživotní. Mezi tyto zprostředkovatele však RESPECT, a.s. nepatří.

O této skutečnosti byla redakce E15 několikrát poučena a informována, přesto pokračuje v šíření nepravdivých informací a spekulací. Z tohoto důvodu nyní RESPECT, a.s. zvažuje podání žaloby.

Zároveň se v článku několikrát objevuje forma spolupráce na bázi podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele (dále PPZ). Tato forma spolupráce je zcela běžná a legitimní ve všech kulturních zemích Evropy, proto i na českém trhu přední makléřské firmy pod sebou zastřešují desítky či stovky těchto PPZ.

Představenstvo RESPECT, a.s.