Pojištění odpovědnosti za újmu dnes patří k základní pojistné ochraně každého výrobního podniku. Povinnost nahradit újmu způsobenou vadným výrobkem a nutnost vynaložení nákladů na stažení výrobku z trhu představují pro výrobce velkou hrozbu, a to i přesto, že stažení výrobku z trhu nemusí nutně znamenat katastrofu, jsou přesvědčeni odborníci z RESPECT, a.s., divize INDUSTRY.

O tom, jaké vady v průmyslovém odvětví vedou ke stažení výrobku z trhu a jak je možno těmto vadám předcházet se můžete dočíst v článku časopisu Slévárenství č. 9_10/2015 na str. 360 nebo v přiloženém dokumentu.