S účinností od 1. 10. 2013 došlo k přesunutí Centra pro správu regionálních kanceláří nově do Českých Budějovic. Současně byl i posílen a rozšířen stávající tým o další odborníky, kteří mají více než 10letou praxi v oboru. Hlavním úkolem centra budou celkové revize a audity pojistných programů. „Cílem těchto procesů bude posouzení stávajícího stavu, nabídka nové pojistné koncepce co do kvality a nové cenové nabídky s maximálním využitím postavení společnosti RESPECT, a.s., u renomovaných pojišťoven - odpovídající našemu postavení v TOP 5 mezi českými makléři,“ uvedl Jiří Vaněček, BBA, obchodní ředitel pro regiony.