[SERVICES]
Identifikujeme a kvantifikujeme rizika a pojistná nebezpečí ohrožující či poškozující podnikatelskou činnost klienta. Zpracováváme tzv. BEZPEČNOSTNÍ AUDIT – koncepční materiál, který mapuje potenciální rizika a analyzuje dosavadní škodní historii. Doporučujeme preventivní opatření, jimiž lze výskyt a výši škody zmírnit či vyloučit.

Vymodelujeme optimální pojistní program na základě poznatků šetření a vyhodnocení vyskytujících se rizik.

Provádíme pravidelný monitoring pojistného trhu, analýzu zajistných programů jednotlivých pojišťoven a prodávaných pojistných produktů. Detailní znalost aktuálních možností trhu, upisovacích kapacit, vývojových trendů a každodenní konfrontace s likvidační praxí nám umožňuje vytvářet pro naše klienty pojistný systém odpovídající nejvyššímu standardu.

Připravujeme pojistný kontrakt a jeho právní precizaci v souladu s ochranou zájmu našeho klienta. Pečlivě zpracováváme pojistné podmínky a odchylná smluvní ujednání pro hladký průběh likvidace pojistných událostí.

Poskytujeme efektivní a pružný servis likvidace pojistných událostí. Nutnou administrativu spojenou s vyřízením pojistných událostí se snažíme minimalizovat účast klienta na tomto procesu a omezit jej pouze na oznámení události a poskytnutí nezbytných podkladů.

Koncepční materiál, který mapuje potenciální rizika a analyzuje dosavadní škodní historii.
Doporučujeme preventivní opatření, jimiž lze výskyt a výši škody zmírnit či vyloučit.

Uživatelský manuál pro klienta obsahuje praktické rady a informace o jednotlivých druzích pojištění a likvidaci pojistných událostí. Dále zde klient nalezne členy servisního týmu RESPECT, kteří pečují o klientovu společnost, včetně kontaktů.

POJISTNÝ SYSTÉM RESPECT

Poskytujeme komplexní služby firemním klientům. Naše produktové portfolio obsahuje řadu pojistných produktů v oblastech majetkového pojištění, odpovědnostního pojištění, pojištění technických rizik, pojištění vozidel a dalších. Klientům zajišťujeme i likvidační servis pojistných událostí.