Dne 7.6.2012 se v administrativním centru společnosti RESPECT v rámci vzdělávacích cyklů RESPECT ACADEMY konal odborný seminář zaměřující se na problematiku pojištění a likvidace pojistných událostí strojních zařízení a elektroniky.

Tento seminář byl určen pro naše stávající i potenciální klienty a zaměřil se zejména na seznámení účastníků s možnostmi a účelem využití tohoto druhu pojištění a na praktickou stránku při řešení likvidace pojistných událostí z tohoto pojištění. Seminář byl účastníky hodnocen jak po obsahové tak odborné stránce velmi pozitivně.

Vzhledem k velkému zájmu proběhlo druhé kolo semináře ve čtvrtek 28.6.2012.

Na další akce konané v rámci RESPECT ACADEMY se můžete podívat zde.