Dne 7. 6. 2012 se v administrativním centru společnosti RESPECT v rámci vzdělávacích cyklů RESPECT Academy konal odborný seminář zaměřující se na problematiku pojištění a likvidace pojistných událostí strojních zařízení a elektroniky.

Tento seminář byl určen pro naše stávající i potenciální klienty a zaměřil se zejména na seznámení účastníků s možnostmi a účelem využití tohoto druhu pojištění a na praktickou stránku při řešení likvidace pojistných událostí z tohoto pojištění. Seminář byl účastníky hodnocen jak po obsahové tak odborné stránce velmi pozitivně.

Vzhledem k velkému zájmu proběhlo druhé kolo semináře ve čtvrtek 28. 6. 2012.

Podívejte se na další akce konané v rámci RESPECT Academy.