• Silniční doprava a logistika v době koronaviru

    Silniční doprava a logistika je dalším z řady oborů, na které krize spojená s nemocí Covid-19 dopadá. Dopravním společnostem nebyla sice nařízením vlády či jiného státního orgánu přímo omezena činnost, avšak doprava je velice provázána s dalšími odvětvími hospodářství a pociťuje tak velice těžce pozastavení či utlumení výroby v některých průmyslových sektorech.

  • Cestovní pojištění ve vztahu ke koronaviru

    Společnost RESPECT, a.s., vám i v nepříznivé době nabízí profesionální služby a poradenství také v oblasti individuálního a skupinového cestovního pojištění. Stále sledujeme vývoj onemocnění covid-19 a jeho dopady jak v České republice, tak ve světě.

  • Dopady koronavirové epidemie na hotely a penziony

    Firmy a podnikatelé z řad hoteliérů a majitelů penzionů patří v současné složité situaci asi k těm nejvíce postiženým oblastem podnikatelských činností, na které se bezpečnostní opatření vlády ČR podepisují velmi výrazným způsobem. Jejich provoz je v podstatě zakázán, nepočítáme-li poslední úpravu vládního nařízení, které povoluje ubytovávat hosty kvůli výkonu pracovní činnosti nebo podnikání.