S účinností od 1. 7. 2020 mění, resp. upravuje vzhled zelené karty, tj. potvrzení o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení). Od začátku prázdnin už budou moci pojišťovny podle evropské mezinárodní shody tento dokument vydávat vytištěný na bílém papíře. Přechod na bílou verzi umožní tisk i těm motoristům, kteří nemají barevnou tiskárnu.

Tato mezinárodní změna směřuje k digitalizaci či úplnému zrušení zelených karet. Cílem je stav, kdy řidiči nebudou muset vozit tištěný dokument a policista si při kontrole najde potřebné údaje v digitální databázi.

  • Původní zelené karty budou platné do data vyznačené platnosti na kartě.
  • Pro nové pojistné období pak pojišťovna už vystaví černobílou. Po dobu přechodného období 1 roku budou tak mezi řidiči kolovat obě varianty.

Evropská dohoda umožňuje, že některé země si nechají zelenou barvu karty, některé přejdou na bílou. Všechny státy ale respektují, že od července budou motoristé po Evropě prokazovat pojištění bílou i zelenou verzí karty.

 

V ČR zatím název „zelená karta" zůstává nezměněný. Jakmile to bude možné, název se v zákoně změní. Na jakou variantu to bude, zatím není rozhodnuto.