S důsledky pandemie a jejího vlivu na celospolečenské změny v posledních dvou letech se s mnohými výzvami muselo vypořádat i pojišťovnictví.

Změna komunikace pojišťoven s klienty

Z důvodu snížení mobility a osobních kontaktů se v celém oboru pojišťovnictví urychlila digitalizace. Smluvní dokumenty jsou již běžně předávány v elektronické formě. Smlouvy jsou sjednávány distančním, bezpodpisovým způsobem. Vznik smlouvy je stvrzen zaplacením prvního pojistného.

Výše uvedené změny doplnila i nová pravidla distribuce Zelené karty, kterou již tiskneme jednostranně, černobíle a lze ji zasílat e-mailem.

Prohlídku vozidla při sjednání smlouvy je možné podstoupit na dálku formou videokonference, případně pouze zaslat fotografie. Obdobně i při likvidaci škody proběhne prohlídka formou videohovoru s likvidátorem.

V RESPECTu plně digitalizujeme

Naši komunikaci s klienty doplňuje extranetová aplikace RESPECT Online, ve které klient nalezne údaje o svých smlouvách, pojistných událostech a vozidlech. Pomocí RESPECT Online lze pojistné události, včetně podkladů, hlásit elektronicky.

Kalkulace a smlouvy individuálního pojištění vozidel zpracováváme v online kalkulátoru, kterým jsme napojeni na pojišťovny, a předkládáme tak klientovi kalkulace pojištění vozidel z celého trhu. K tomu pro stanovení pojistných částek v havarijním pojištění využíváme webovou službu pro oceňování ojetých osobních vozidel.

Data uchováváme v modulárním informačním systému, který obsahuje databázi pojistných smluv a pojištěných vozidel. Používané aplikace spolu vzájemně komunikují, předávají si potřebná data. S klienty jsme tak schopni komunikovat elektronicky a připravit pojištění vozidel distančně.

Dalším krokem je práce na propojení s pojišťovnami pomocí webových služeb, jímž se připravujeme na novelizaci evropské směrnice o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel.

Vývoj na trhu vozidel

Pojištění vozidel je ovlivněno i změnou situace v automobilovém průmyslu.V roce 2020 musely automobilky, autosalony i autobazary několikrát zavřít nebo omezit provoz.

Výroba nových aut klesla meziročně

  • v Evropě o 23 %,
  • ve Francii o 46 %,
  • v Německu o 24 %
  • a v Česku o 19,5 %.

Výroba a registrace nových vozidel byla oproti předcovidové době i v loňském roce o 11–17 % nižší.

Automobilky zároveň více investují do vývoje elektromobilů a zkvalitňování bezpečnostní výbavy. Dalším důvodem stoupajících cen vozidel je zavádění nových technologií, které vedou ke snižování emisí. Do cen se promítá i placení emisních pokut za neplnění emisních limitů.

Velký pokles v produkci nových automobilů nastal opět v létě loňského roku. Na podzim znovu došlo k omezení výroby v některých českých automobilkách. Na vině je déletrvající nedostatek dílů a čipů, který bude pokračovat i v letošním roce. Tento nedostatek je ještě umocněn zvyšujícím se podílem výroby elektromobilů, na jejichž výrobu je třeba desetinásobek čipů oproti vozům se spalovacím motorem. Potíže budou přetrvávat celý letošní rok. Předpokládá se, že se situace začne zlepšovat až v příštím roce a k uklidnění celé situace by mělo dojít až v roce 2024.

Z výše uvedených důvodů se zvedá zájem o zánovní auta, jejichž prodej stále stoupá. Krátkodobé leasingy se prodlužují a na trhu ojetin tak chybí mladší poleasingové vozy. Proto ceny zánovních vozů a aut s nízkými nájezdy neklesají.

Ceny ojetých automobilů se dnes pohybují ve výši o dva roky mladších vozů. Ve srovnání s rokem 2020 se jejich cena v bazarech zvedla v roce 2021 o 16 %. V polovině loňského roku se oproti prvnímu čtvrtletí ceny prodávaných ojetin zvedly až o 10 %, u koncernových vozů Škoda a Volkswagen o 6–9 %.

Na stoupající cenu ojetin má významný vliv také zrychlující inflace. Převis poptávky umožnil bazarům zvýšit výkupní ceny, aby se jim dařilo získat vozy k uspokojení poptávky.
Na trhu se projevuje nedostatek MPV, ač je o ně stále velký zájem, od jejich výroby se upouští ve prospěch SUV a elektromobilů. A ve zdražování vedou právě ojeté vozy kategorie SUV, o které je nepřiměřený módní zájem.

Od podzimu se tak projevuje v havarijním pojištění nezvyklá situace. Cena vozidel neklesá, jak jsme si navykli, ale drží se na loňské hodnotě a mnohdy dokonce stoupá. Při výročních auditech pojistných smluv se tak setkáváme s vyššími obecnými cenami vozidel než před rokem.

Limitem pojistného plnění v havarijním pojištění, tedy maximální vyplacenou částkou, je obecná cena vozidla v okamžiku před vznikem pojistné události, nejvýše však pojistná částka sjednaná v pojistné smlouvě. Bez aktualizace pojistné částky při navýšení obecné ceny by v následném pojistném období došlo k podpojištění a při pojistné události by hrozilo krácení pojistného plnění.

Novela evropské motorové směrnice

Další vliv na pojistný trh očekáváme s novelou evropské motorové směrnice a na ni navazující zákonodárnou změnou v příštím roce.
V polovině loňského roku bylo v evropských orgánech dosaženo základní shody na aktualizaci motorové směrnice, tedy směrnice 2009/103/ES, o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Z této směrnice pak vychází český zákon č. 168/1999, o povinném ručení. Směrnice byla do konce roku finalizována a zveřejněna ve věstníku EU. Podle této směrnice by se měly do poloviny roku 2023 upravit i zákony členských států.

Co můžeme očekávat?

  • Sjednocení potvrzení o škodním průběhu tak, aby bylo možné pojistnou historii přenášet napříč členskými státy.
  • Platnost povinného ručení, tedy zaplacení pojištění, bude možné kontrolovat online rovněž ve všech členských státech.
  • Pojištění bude účinné v jakémkoliv terénu i mimo pozemní komunikace na soukromých pozemcích.

Definice vozidla se zároveň rozšíří tak, aby zahrnovala nové dopravní prostředky. Povinné ručení se bude sjednávat pro dopravní prostředky s motorovým pohonem:

  • s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 25 km/h,
  • nebo těžší než 25 kg a rychlejší než 14 km/h.

Zahrnuta do povinnosti sjednání pojištění tak budou rychlá nebo těžká elektrokola a koloběžky. Naopak se nebude tato povinnost vztahovat na sekačky na trávu a zahradní traktůrky, které mají pomalejší pojezd. Vyjmuty z povinnosti pojištění budou i invalidní vozíky.

Cílem novelizace směrnice je lepší ochrana pojistníků a poškozených při dopravních nehodách, a to bez ohledu na členský stát Evropské unie, ve kterém je vozidlo registrováno nebo ve kterém se stane nehoda. V důsledku uvedených úprav můžeme očekávat změny v pojistných produktech pojišťoven, které se budou muset novým parametrům přizpůsobit.

Změny ovlivněné společenskou situací se promítají do pojistného trhu, kterému se na ně daří reagovat například zrychlenou digitalizací. Ve společnosti zkoušené pandemií zároveň stoupá uvědomění o důležitosti pojištění, v důsledku čehož přes všechny aktuální těžkosti předepsané pojistné roste.