Silniční doprava a logistika je dalším z řady oborů, na které krize spojená s nemocí covid-19 dopadá. Dopravním společnostem nebyla sice nařízením vlády či jiného státního orgánu přímo omezena činnost, avšak doprava je velice provázána s dalšími odvětvími hospodářství a pociťuje tak velice těžce pozastavení či utlumení výroby v některých průmyslových sektorech. Společně se skokovým poklesem zakázek dochází v současné době i k opožděným platbám u již realizovaných výkonů, což má za následek snížení či ztrátu likvidity. I při zásadním utlumení činnosti firmy, musí společnost hradit vysoké stálé náklady, a to včetně odvodů státu.

Dopady koronaviru na silniční dopravu - ilustrativní obrázek

Kde hledat úspory?

Z pohledu pojištění lze za současné situace hledat úspory v ukončení pojištění té části vozového parku, která není provozována. K ukončení pojištění povinného ručení je však zapotřebí uložit registrační značky vozidla do depozita. To je možné učinit elektronickou formou. Součástí elektronické žádosti by mělo být i prohlášení vlastníka vozidla, že nemůže RZ předat na úřad, že jsou sejmuty a uloženy mimo vozidlo. Následně na základě dohody mezi Ministerstvem dopravy a Českou kanceláří pojistitelů je možné ukončit POV podle § 12 odst. 1. písm. c) zákona č. 168/1999 Sb., doložením kopie elektronické žádosti o uložení registračních značek do depozita a dokladem o jejím elektronickém podání na úřad. To znamená, že se příslušné pojišťovně nemusí dokládat kopie technického průkazu se zaznamenaným uložením značek do depozita.

Uložení registračních značek de depozita není důvodem k ukončení havarijního pojištění vozidel. Přesto většina pojistitelů s přihlédnutím k současné situaci havarijní pojištění rovněž ukončí. U havarijního pojištění by však každý majitel dopravní společnosti měl zvážit možná rizika, protože odstaveným vozidlům nadále hrozí možnost poškození v důsledku živelní události, odcizení či vandalismu. Je-li vozidlo financováno prostřednictví leasingu či úvěru, je zapotřebí ukončení havarijního pojištění konzultovat s příslušným finančním ústavem.

Úspory je možné dále najít v pojištění odpovědnosti silničního dopravce či kabotáže. Je-li součástí pojistné smlouvy u těchto rizik seznam vozidel, kterými je přeprava realizována, je možné tento seznam redukovat pouze na vozidla, která nadále jsou v provozu. Pakliže seznam vozidel součástí smlouvy není, je pojistné pojistitelem stanoveno na základě dosaženého obratu z přepravní činnosti. V tomto případě se úspora na pojistném v důsledku nižší obratu projeví až ve chvíli vyúčtování, a to ve většině případů k datu výročí pojistné smlouvy.

Opatření jednotlivých států v boji s covidem-19 mají za následek opatření, na která jsme nebyli dlouhou dobu zvyklí. Jedná se především o omezení pohybu osob a omezenou prostupnost státních hranic. Z toho vyplývají dlouhé čekací lhůty na hraničních přechodech. Pojištění odpovědnosti silničního dopravce se zpravidla nevztahuje na pozdní dodání zboží, bylo-li způsobeno událostí, kterou nemohl dopravce ovlivnit. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost komunikaci s příkazcem a následnému stanovení časového harmonogramu přepravy.

Situace se ve všech směrech velice dynamicky vyvíjí. ČESMAD Bohemia jako oborový zástupce sektoru silniční dopravy na stránce https://info.odoprave.cz/rozsireni-koronaviru-prubezne-info-pro-dopravce průběžně aktualizuje informace týkající se covidu-19 ve vztahu k silniční dopravě, a to zejména situaci v jednotlivých zemích či změny v zákazu řízení a bezpečnostních přestávkách.

 

Budete-li mít jakékoliv dotazy k dané problematice, obraťte se na svého brokera, který vám bude nápomocen. Jsme na jedné lodi a společně dokážeme bouří proplout opět na klidné moře.