Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla se podává do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, a to na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla. Zákonnou povinnost prodávajícího a kupujícího stanovuje § 8 zákona č. 56/2001 Sb. Nesplnění této zákonné povinnosti je přestupkem, za který může příslušný správní orgán udělit pokutu až do výše 50.000 Kč. 

Případným udělením plné moci kupujícímu se prodávající povinnosti nezbavuje, pouze dává kupujícímu důvěru, aby tuto povinnost splnil za oba.

Co hrozí původnímu vlastníkovi, pokud nepožádá o přepis vozidla ve VTP?

  • V případě, že si zruší pojištění pouze na základě dokladu o prodeji, hrozí mu pokutování ze strany ČKP za nepojištěné období. Poté je s tímto procesem spojena obrovská administrativa, kdy musí na ČKP prokazovat, že ke změně vlastníka skutečně došlo. Následně plyne čekací lhůta na to, aby ČKP požadavek zapracovala a až poté dojde ke zrušení závazku.
  • V případě, že nový vlastník v nepřepsaném vozidle způsobí dopravní nehodu, veškeré následky jsou směřovány primárně na vlastníka vozidla, který byl v době nehody uveden v registru. I zde pak musí projít procesem vyvinění se.
  • Původnímu vlastníkovi budou doručovány veškeré pokuty z kamer a budou po něm vymáhány i za předpokladu, že doloží smlouvu o prodeji. Jsou to dodejky s modrými pruhy, a i v případě nepřevzetí se bere, jako by původní vlastník zásilku převzal. Následky s neuhrazenými pokutami, o kterých nevíme jsou mnohdy fatální.
  • Pokud nedojde k přepisu v zákonem dané lhůtě, jsou stejným dílem pokutovány obě strany za to, že k přepsání vozidla nedošlo, a to částkou až 50 000 Kč pro každého z nich.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. 
Váš RESPECT