Těšíte se na lyžovačku v italských Alpách? Od ledna 2022 platí nové povinnosti na sjezdovkách! Vstoupila  v platnost nová vyhláška, ukládající 3 základní povinnosti.

Na svah jen s pojištěním odpovědnosti – vybírejte cestovní pojištění rovnou s pojištěním odpovědnosti

Každý lyžař, snowboardista, sáňkař, musí mít platné pojištění odpovědnosti, které kryje občanskoprávní odpovědnost za jím způsobené škody nebo újmy na zdraví třetím osobám při aktivitách na sjezdovce. V případě kontroly musí takové potvrzení předložit. Pokud tak neučiní, může mu být uložena pokuta v rozmezí od 100 do 150 EUR a také zabaven skipas.

V Itálii budou potvrzení akceptovat ve formě:

  • samostatného potvrzení – pojištění odpovědnosti je běžně součástí cestovního pojištění;
  • předložení pojistné smlouvy v anglickém jazyce;
  • zakoupení pojištění při koupi skipasu (vyšší cena).

Nově bude v praxi aplikováno i pravidlo, že v případě kolize mezi lyžaři s nejasným určením viníka, se každý z nich bude podílet stejnou měrou na vzniklé újmě, škodě. Znamená to, že účastníci budou spoluviníky.  

Alkohol na sjezdovku nepatří – Bombardino až po lyžování

Nařízení přímo zakazuje lyžování v opilosti či po užití omamných a psychotropních látek. V lyžařských areálech budou probíhat namátkové testy a v případě překročení limitu 0,5 gramu/litr alkoholu v krvi hrozí vysoké pokuty v rozmezí od 250 do 1 000 EUR, při překročení 0,8 gramu/litr se pak již jedná o trestný čin a je potřeba počítat se všemi důsledky.

Na sjezdovku jen s helmou – povinně pro všechny osoby do 18 let

Od 1. 1. 2022 platí povinnosti nošení přilby pro všechny do 18 let (dříve do 14 let). Tato povinnost se vztahuje na všechny zimní sporty, lyžování, snowboarding, sáňkování, bobování. Přilba musí splňovat technické parametry v normě UNI EN 1077:2008 a mít značení CE. Nedodržení povinnosti může být pokutováno do výše 100–150 EUR.

Shrnutí nových povinností při pohybu na sjezdovkách v Itálii

  • Každý lyžař, snowboardista, sáňkař musí mít na sjezdovce platné potvrzení o pojištění odpovědnosti.
  • Po požití alkoholu, omamných a psychotropních látek na sjezdovku nechoďte.
  • Osoby do 18 let musí mít při zimních sportech povinně nasazenou helmu.

 

Přejeme vám skvělé zimní zážitky!