Většina pojišťoven na českém trhu (stejně jako pojišťovny v zahraničí) mají rizika spojená s epidemií a pandemií vyloučena v pojistných podmínkách. Společnosti, které vysílají své pracovníky do zahraničí, se tak ocitají v nepříjemné situaci, protože nemají možnost zajistit zaměstnancům kvalitní pojistné krytí.

Skupinové cestovní pojištění

Vzhledem k nastalé situaci, kdy se celý svět učí, jak si poradit s celosvětovou pandemií, je jasné, že muselo dojít i na pojistný trh, který se stejně jako ostatní, snaží pomoci svým klientům a nenechat je na holičkách. Proto jedna z pojišťoven přišla s novinkou, kterou je nový produkt skupinového cestovního pojištění, které kromě jiných výhod nabízí i pojistné krytí léčebných výloh v případě onemocnění covidem-19 a s tím spojenou repatriaci do ČR. Kromě této novinky nabízí produkt i ochranu při nejpravděpodobnějších komplikacích, které mohou řidičům nastat během služební cesty. Nadstandardně pak tento produkt nabízí i platnost pojištění v rámci ČR, konkrétně úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti na zdraví i majetku.

 

Obraťte se na svého makléře, který pro vás zajistí nejlepší možné řešení.