V polovině roku 2021 bylo v evropských orgánech dosaženo základní shody na aktualizaci motorové směrnice, tedy směrnice 2009/103/ES o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Z této směrnice pak vychází český zákon 168/1999 o povinném ručení. Směrnice bude do konce roku finalizována a zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Podle této směrnice by se měly do poloviny roku 2023 upravit i zákony členských států.

Co můžeme očekávat?

  • Sjednocení potvrzení o škodním průběhu, aby bylo možné pojistnou historii přenášet napříč členskými státy.
  • Platnost povinného ručení, tedy výši zaplacené částky pojištění, bude možné kontrolovat online rovněž ve všech členských státech.
  • Pojištění bude účinné v jakémkoliv terénu i mimo pozemní komunikace na soukromých pozemcích.

Rozšíří se zároveň definice vozidla tak, aby zahrnovala nové dopravní prostředky. Povinné ručení se bude sjednávat pro dopravní prostředky s motorovým pohonem:

  • s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 25 km/h,
  • těžší než 25 kg a rychlejší než 14 km/h.

Zahrnuta do povinnosti uzavření pojištění tak budou rychlá nebo těžká elektrokola a koloběžky. Naopak se nebude tato povinnost vztahovat na sekačky na trávu a zahradní traktůrky, které mají pomalejší pojezd. Vyjmuty z povinnosti pojištění budou i invalidní vozíky.

Cílem novelizace směrnice je lepší ochrana pojistníků a poškozených při dopravních nehodách, a to bez ohledu na členský stát Evropské unie, ve kterém je vozidlo registrováno nebo ve kterém se stane nehoda. V důsledku uvedených úprav můžeme očekávat změny v pojistných produktech pojišťoven, které se budou muset novým parametrům přizpůsobit.