Situace 1

Franta Novák si našel novou práci skladníka. Jenže hned v prvním měsíci práce se mu stala nepříjemná věc: při manipulaci s naloženou paletou na vidlích vysokozdvižného vozíku (VZV) poškodil zavěšenou TV. Jeho zaměstnavatel po něm požadoval 9 000 Kč.

Situace 2

Šéf skladu Marek Vomáčka využívá služební vůz, a protože má platné řidičské oprávnění, chtěl vypomoci svému kolegovi ve skladu, jenže při převozu 3 ks palet k zaskladnění, převrátil celý stoh palet a způsobil škodu za 54 000 Kč. Také v tomto případě zaměstnavatel požadoval náhradu škody ve výši 50 000 Kč, která odpovídala jeho spoluúčasti v pojištění odpovědnosti společnosti, ze které původní škodu na skladovaném zboží zákazníkovi uhradil.

Řešení

Můžou se tito pánové proti takovýmto škodám pojistit? Odpověď zní jednoznačně ANO, pozor ale na skutečnost, že se jedná o připojištění řízení dopravního prostředkupojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance způsobenou zaměstnavateli.

Při správném uzavření pojistné smlouvy je nezbytné posoudit, jak daná pojišťovna definuje řidiče referenta nebo řidiče z povolání. Řidič z povolání je osoba, která řídí vozidlo, či obsluhuje pracovní stroj a používá ho k přepravě osob, zboží nebo jiného nákladu jako profesionál. Řízení vozidla je tak jeho hlavní pracovní náplň, která je zároveň stvrzena pracovněprávním vztahem, tj. pracovní smlouvou. Proto řidiči z povolání nestačí jen řidičské oprávnění, ale musí disponovat profesním průkazem. Ten získá při školení profesní způsobilosti a úspěšným splněním závěrečného testu.

Jak je to s řízením VZV?

Patří mezi dopravní prostředky? Ano, mezi dopravní prostředky pojišťovny řadí nejen osobní a nákladní vozidla, či tahače, ale také vysokozdvižné, nízkozdvižné, paletovací i plošinové vozíky, pojízdné pracovní stroje (např. mycí stroje, sekačky apod.), mostové jeřáby, hydraulické plošiny, kolejová vozidla, vozidla pro přepravu osob, letadla, plavidla atd.

Pojišťovny obvykle označují řidiče VZV za stejně rizikové jako řidiče z povolání, protože česká legislativa vyžaduje, aby vysokozdvižné vozíky řídili pouze kvalifikovaní řidiči s odpovídajícím oprávněním. Víte však, že řidičský průkaz pro skupinu B není pro VZV dostačující? Každý, kdo je zaměstnavatelem pověřen řízením VZV, musí absolvovat kurz řízení VZV a oprávnění k řízení VZV získat.

Franta Novák ze situace 1 je řádně proškolen řízením VZV, ve své pojistné smlouvě má připojištění řízení dopravního prostředku a zvolil správný druh připojištění vztahující se i na řízení VZV, jeho pojišťovna škodu uhradí.

Marek Vomáčka ze situace 2 musí být ještě více ostražitý, správné nastavení pojistné smlouvy by v jeho případě nestačilo, pokud by se prokázalo, že nebyl pro řízení VZV proškolen a nemá oprávnění k jeho řízení. Pak by jej jeho pomoc kolegovi vyšla draze.