Vyrážíte na dovolenou do zahraničí? Jedete do regionu, kde platí zelenokaretní systém? Sjednali jste si dostačující rozsah pojištění? Víte, jak postupovat v případě pojistné události?

To jsou otázky, na které byste měli znát odpověď před tím, než vyjedete do zahraničí. Pokud tyto informace začnete zjišťovat až v případě již nastalé události, můžete se dostat do nepříjemností a dovolená se vám může prodražit.

Kontrola vozidla před jízdou

Než vyrazíte na cestu, zkontrolujte si motorový prostor, především množství motorového oleje, nemrznoucí chladicí kapaliny v nádržce, odstřikovací kapaliny, brzdové kapaliny, a také zkontrolujte autobaterii a klínový řemen.

Další revize by měla patřit kolům a pneumatikám. Měli byste alespoň vizuálně zkontrolovat všechna kola, zdali tam není defekt nebo jiné poškození, změřit tlak vzduchu v pneumatice (cca 220–250 KPa, záleží na zatížení vozidla) a také hloubku desénu na pneumatice (letní pneu min. 1,6 mm, zimní pneu min. 4 mm).

Nezapomeňte ani na kontrolu technické platnosti vozidla, konkrétně zkontrolovat na zadní registrační značce červenou známku o technické kontrole, kde je vyražen měsíc a rok platnosti.

Neméně důležitou součástí kontroly vozidla je čistota skel a světlometů. Zvláště přední znečištěné světlomety snižují svítivost až o 30 %. V zimě si dejte pozor na zamrzlá skla a ponechaný sníh nebo led na vozidle, za což může policie řidiče pokutovat.

Rovněž věnujte pozornost povinné výbavě vozidla, která zahrnuje:

 • náhradní kolo nebo sadu na opravu pneumatiky ,
 • klíč na kolo ,
 • zvedák na auto (hever),
 • autolékárnička (kontrola platnosti na obalu),
 • reflexní vesta (v ČR stačí 1x, umístěna ve vozidle v blízkosti řidiče),
 • výstražný trojúhelník (umisťuje se za auto na dálnici min. 100 m, na silnici min. 50 m, v obci méně než 50 m, umístit vždy na pravý kraj vozovky),
 • náhradní žárovky,
 • náhradní pojistky,
 • šroubovák (k výměně žárovek).

Poslední kontrolou jsou světla na vozidle.

Přední světla:

 • výstražná světla (přepínač ve tvaru trojúhelníku), 
 • obrysová světla (první pozice doprava na přepínači),
 • potkávací světla (druhá pozice doprava na přepínači), 
 • dálková světla (páčkou na směrová světla od volantu), 
 • přední mlhová světla (povytáhnutí přepínače 1x k řidiči) .

Zadní světla:

 • výstražná světla,
 • obrysová světla,
 • brzdová světla (reagují na brzdový pedál),
 • zadní mlhové světlo (povytáhnutí přepínače 2x k řidiči),
 • zadní světlo bílé barvy (reaguje na zařazený zpětný chod),
 • osvětlení zadní registrační značky.

Doklady potřebné k řízení vozidla

Důležité je před cestou ověřit platnost dokladů – řidičského průkazu, osvědčení o registraci vozidla, technického průkazu a v případě zapůjčeného vozidla také dokumentů, které vás opravňují k nakládání s vozidlem, a zelené karty.

Jistě jste zaznamenali informaci, že od 1. 7. 2020 se vydávají zelené karty výhradně v černobílé verzi a bez zadní strany. I nadále platí povinnost mít zelenou kartu u sebe ve vozidle, nezapomeňte si proto zelenou kartu vytisknout na čistý papír.

Pokud jste zelenou kartu nedohledali, obraťte se v předstihu na svého pojistitele, případně zprostředkovatele, aby vám stihl vše zprocesovat od vystavení pojistné smlouvy, přes zaplacení pojistného až po zaslání zelené karty.

Pokud jste zelenou kartu dohledali, ověřte si, že země, do které cestujete, není na zelené kartě vyškrtnuta a pojistitel zde pojištění zajišťuje, případně zda je pojistitel schopen územní platnost na vyloučenou zemi rozšířit za příplatek nebo zda je pojištění schopen zajistit jiný pojistitel nebo si budete muset zajistit hraniční pojištění.

Sjednaný rozsah pojištění a případné úpravy

Podrobný rozsah pojištění naleznete v pojistné smlouvě, konkrétní popis včetně výluk je v pojistných podmínkách.

V případě, že nechcete pojistné podmínky číst nebo si nejste rozsahem jistí, obraťte se na vašeho pojistitele, zprostředkovatele nebo kompetentní osobu ve vaší společnosti, pokud vyjíždíte služebním vozidlem.

Rozsah pojištění umožňují pojistitelé v průběhu roku upravit. Doporučujeme ověřit, zda máte sjednány dostačující limity u pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinného ručení). Pojistitelé v dnešní době již nabízejí co nejvyšší limity pojistného krytí za téměř srovnatelné pojistné jako při sjednání pojištění se základními limity. Myslete na to, než budete chtít ušetřit pár desítek či stovek korun.

U havarijního pojištění si ověřte, jakou budete platit případnou spoluúčast a zda máte kryta všechna rizika jako havárii, poruchu, živel, odcizení, vandalismus.

Doplňková připojištění jsou stejně jako havarijní pojištění dobrovolná a můžete vybírat z nejrůznějších limitů a variant. Z připojištění doporučujeme zvážit úrazové pojištění všech přepravovaných osob, které se vztahuje i na samotného řidiče, pojištění zavazadel, náhradního vozidla či nadstandardních asistenčních služeb.

Víte například, že odtah vozidla z Chorvatska do České republiky se může nákladově pohybovat mezi 45 000 Kč – 55 000 Kč a z Itálie mezi 38 000 Kč – 120 000 Kč podle typu vozidla? Proto si dejte pozor na základní asistenční služby, které jsou sice poskytovány zdarma, ale jejich limity bývají nedostačující.

Jak postupovat v případě pojistné události

Po kontrole vozidla a ověření, že máte všechny potřebné doklady v pořádku, a případně po rozšíření pojištění o nadstandardní asistenční služby, se ujistěte, že víte, jak budete postupovat v případě škodné události.

 1. Pokud řídíte, je třeba nejprve zastavit auto, vypnout motor, zapnout výstražná světla a obléct si ještě ve voze reflexní vestu.
 2. Poté opatrně vystupte z vozu tak, abyste neohrozili sebe, ani potenciálně projíždějící řidiče. Na silnici umístěte výstražný trojúhelník.
 3. V případě, že s vámi v autě jedou další cestující, měli by opustit auto a postavit se do bezpečné zóny (například za svodidla), kde nebudou ohrožováni projíždějícími vozidly.
 4. Poté je třeba zjistit, jaká je situace, a zavolat pomoc telefonátem na linku 112 (pozor neplatí všude, ještě před přejezdem hranic je dobré si zjistit konkrétní čísla v dané zemi, například policie v Německu používá číslo 110, v Rakousku 133, v Itálii 113).
  Dispečer vás navede k dalším krokům, jako je popsání situace, vyproštění zraněných, poskytnutí první pomoci a zabezpečení místa nehody, aby nedošlo k dalšímu poškození do příjezdu záchranných složek.
 5. Snažte se chovat tak, abyste neztížili vyšetřování nehody a respektujte pokyny záchranných složek.
 6. Policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. Do protokolu můžete uvést své vlastní vyjádření o nehodě i v českém jazyce. Nikdy nepodepisujte něco, čemu nerozumíte.
 7. Nebude-li nehodu šetřit policie, vždy vyplňte společný Záznam o dopravní nehodě, který musí být podepsán a obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběh a následky. Pamatujte, že máte nárok na tlumočníka, opět doporučujeme nepodepisovat něco, čemu nerozumíte.
 8. V případě nepojízdnosti vozidla a nutnosti odtahu nebo opravy, volejte na linku 1224, případně volejte konkrétní asistenční službu uvedenou na vaší zelené kartě.
  Na infolince vám operátor poradí, na jaké služby máte nárok – ubytování, repatriace do vlasti, odtah vozidla atd.
  Řiďte se instrukcemi asistenční služby, která vám dá navíc spoustu užitečných rad přímo po telefonu, takže budete mít jednodušší startovní pozici při řešení a proplacení škody. Nevyužívejte služeb tzv. Crush-hunters (lovců nehod).
 9. Doporučujeme si vše zdokumentovat. Vyfotografujte si místo nehody a vzniklou škodu (vozidla i dalších věcí), zajistit můžete i jiné důkazy (vezměte si kontakty na svědky).
 10. Kontaktujte svoji pojišťovnu, kolegu ve firmě, který se stará o pojištění a hlášení škod. Případně kontaktujte zprostředkovatele, který vás provede co nejhladším průběhem vyřízení pojistné události.

Kdy je nutné k místu nehody zavolat policii?

 1. Dojde-li ke zranění nebo usmrcení osob.
 2. Škoda na některém z vozidel je vyšší než 100 000 Kč (včetně přepravovaných věcí).
 3. Došlo ke škodě na majetku třetích osob (poškození zaparkovaného vozidla, oplocení rodinného domu, náraz do sloupu veřejného osvětlení apod.).
 4. Jeden z účastníků odmítne sepsat záznam o dopravní nehodě nebo se účastníci na vině nedohodnou.
 5. Dojde-li k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (dopravní značka, svodidla apod.), poškození obecně prospěšného zařízení (např. zařízení na železničních přejezdech) nebo k poškození životního prostředí (únik provozních kapalin).
 6. Nejste-li schopni sami obnovit plynulost provozu.